Formålet for globalskole.dk er, at:

 • kvalificere undervisningen om globale dimensioner og interkulturelle forhold.
 • medvirke til at klæde unge på til at begå sig i en multikulturel verden
 • samle og udvikle undervisningsmaterialer til brug for lærere.
 • tilvejebringe en platform for udvikling og formidling af nye, gode og inspirerende undervisningsmaterialer.
 • at skabe en levende og inspirerende hjemmeside i dialog med brugerne

Om globalskole

Hvad, til hvem og hvorfor?   Hvordan og hvilke materialer?  

Globalskole.dk er et non-profit undervisningssite om globale og interkulturelle emner til undervisere og med tiden elever.

Alle materialer er frit til rådighed.
Globalskole.dk henvender sig til elever, undervisere og studerende i grundskole og ungdomsuddannelserne og lærerseminarierne.

Formålet for globalskole.dk er, at:

 • kvalificere undervisningen om globale dimensioner og interkulturelle forhold, og formidle viden om undervisningsmetoder, materialer hertil.
 • medvirke til at klæde de unge på til at begå sig i en multikulturel verden
 • samle og udvikle undervisningsmaterialer til brug for lærere og elever, som ellers var ved at forsvinde ved lukning af diverse projekter og websites
 • tilvejebringe en platform for udvikling og formidling af gode og inspirerende undervisningsmaterialer.
 

Globalskole.dk har samlet undervisningsressourcer fra forskellige kilder:

 • Redaktionens egne udviklede materialer som løbende vil forøges.
 • Mellemfolkeligt Samvirkes materialer: Global undervisning og Digitale temaer til ungdomsuddannelsen, m.m.
 • Global.dk's undervisningsmateriale: Verdens børn og temasiderne om børnesoldater, fattigdom, børnearbejde, bistand m.m er videreudviklet her på Globalskole.
 • EVAM (En Verden Af Muligheder)'s materialer: Når mennesker mødes, billed- og idekatalog, Tanzaniamateriale, Visoner for den globale Skole, m.m.

Hvis......

Du har udviklet undervisnings-materialer eller har idéer, er vi interesseret i at se på dem og evt publicere dem. Du er velkommen til at kontakte Ellen Farr for yderligere oplysninger. Klik ind på kontakt os øverst på hjemmesiden.

Hvem er vi ?

Vi er en gruppe med mange års involvering i undervisning og materialeudvikling om globale forhold og interkulturelle dimensioner, som vil sikre en fremtidig udvikling af en platform for udvikling og distribution af nye materialer. Sitet er således et privat initiativ, som drives uden kommercielle interesser.

Den pædagogiske kompetence ligger i gruppen bestående af:  Lone Kaplan (GoGlobal.nu), Karen Andersen og ansvarshavende redaktør Ellen Farr Globalskole . For den tekniske opsætning og udvikling står IT-konsulent Asbjørn Andersen Asaconsult.

Vi har løbende fået hjælp til testning af materialer, korrekturlæsning og ideudvikling af Lærer Katrina Kuhre Stege skole.

Vi søger løbende støttemidler fra diverse fonde med pædagogiske og udviklingsmæssige formål selvom vi foreløbig ikke har været heldige. Men vi giver ikke op. Det er formålet for vigtigt til!