På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Operation Dagsværk 2016- nye temaer

Hos Operation Dagsværk har vi i starten af 2016 været i Guatemala og samle spritny empiri. Igen i år har Operation Dagsværk produceret spændende UNDERVISNINGSMATERIALE lavet til dig helt GRATIS. I år har vi skræddersyet fire forskellige undervisningsforløb med unikke vinkler på temaerne FOLKEDRAB, TRAUMER OG NERVER, KULTUR OG IDENTITET, samt FATTIGDOM OG ULIGHED,, som tager udgangspunkt i det kernestoffet, der allerede undervises i på gymnasierne.


Hvert tema indeholder en lærervejledningen, der er bygget op som et AT-forløb i to fag. Undervisningsmaterialet kan bruges til AT, men kan også nemt bruges i hverdagsundervisningen i begge fag. Lærervejledningen giver dig øvelser, materialer, inspiration eller hele den færdige pakke til et tværfagligt undervisningsforløb.
Til denne lærervejledning er der et tilhørende ressourcerum, som indeholder alle dokumenter, artikler, links, videoer og podcast, der benyttes i undervisningsforløbet.
Undervisningsmaterialet er fyldt med interaktive og kreative inputs til din undervisning, og samtidig dækker temaerne kernestoffet, som der allerede undervisEs i på gymnasierne.
Herunder kan du læse en kort beskrivelse af de fire temaer:
FOLKEDRAB
Guatemala har været hærget af en borgerkrig på 36 år. Utallige mord og systematisk udryddelse af det oprindelige folk er bare få af de ting, der beskriver borgerkrigen. Med temaet FOLKEDRAB får eleverne en grundig introduktion til tidligere folkedrab, samt mulighed for at undersøge, hvorvidt der er begået folkedrab i Guatemala. Alt sammen med en unik samling af materialer - udarbejdet specielt til temaet FOLKEDRAB.
Temaet kan benyttes i historie og/eller samfundsfag.
FATTIGDOM OG ULIGHED
Guatemala er et af verdens absolut mest ulige lande. Uligheden rammer især den oprindelige befolkning og fører til en stor emigration fra landet. Ved hjælp af blandt andet ulighedsmål og databehandling stiller temaet fattigdom og ulighed spørgsmålet: Hvilke faktorer påvirker uligheden i et land?
Temaet kan benyttes i matematik og/eller samfundsfag.
TRAUMER OG NERVER
Migration er et kæmpe problem i Guatemala. Flugten til USA er ekstremt farlig og kan medføre voldsomme traumer. Med hjælp fra podcasts giver temaet NERVER OG TRAUMER blandt andet mulighed for at diskutere, hvorvidt case-personerne har lidt nogen form for traumatiserende belastning og giver samtidig eleverne et indblik i det at være ung i Guatemala.
Temaet kan benyttes i bioteknologi/biologi og/eller psykologi.
KULTUR OG IDENTITET
Temaet giver eleverne et indblik i, hvordan identiteten bliver skabt gennem socialisering, og samfundets rammer for dette i Danmark og Guatemala. Eleverne vil også få indblik i den gamle maya tro og kultur, gennem mayaernes oprindelige tekster og ritualer. Eleverne vil med denne viden være i stand til at forholde sig kritisk og analyserende til den diskrimination og stigmatisering, som oprindelige folk oplever i dag.
Temaet kan benyttes i religion og/eller samfundsfag.
Til sidst vil vi også gerne gøre opmærksom på, at Operation Dagsværk har et arkiv med undervisningsmateriale fra tidligere år, med andre fag og temaer. Se mere på od.dk/undervisning

Operation dagsværk