På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Grønlands historie- en metodeopgave

 Grønlands historie

Oversigtsopgave til gennemgang af Grønlands udvikling. 

Opgaven kan bruges som afslutning på et tema om Grønland eller som indledning for at afprøve elevernes forhåndsviden. Metode:Print arket ud- klip det i stykker  med hver bullet på en strimmel. Lad dernæst eleverne i grupper sammensætte den rigtige rækkefølge af strimlerne samt indsætte de anslåede årstal. Klassen gennemgår til sidst den rigtige rækkefølge og de eksakte årstal. Metoden betyder at eleverne får et sikrere overblik over historiens faser og husker udviklingen bedre.

 af Ellen Farr

Svarene findes nederst.

 Puslespilsmateriale uden årstal- print og klip

 • Den tidligste grønlandske befolkning stammer fra Asien, hvorfra de førstestammer vandrede over Beringstrædet til Alaska og videre til de nordlige canadiske øer, hvorfra de formodentlig omkring år ---- -fvt vandrede i gode klimaperioder over det snævre stræde til Inglefield Land i nordøstlige Grønland.
 • 2 kulturer indvandrede samtidig omkring ----- fvt Independence I kulturen valgte at søge jagtmarker nord om Grønland. Kulturen er dateret til ------før vor tidsregning. Saqqaq kulturen søgte jagtmarker mod syd og deres bopladser kan findes i stort antal fra Diskobugten til Scoresbysund. Kulturen er dateret til --------før vor tidsregning.Senere følger Independence II kulturen, Dorset og til sidst
 • Thule-kulturen. Den sidstnævnte indvandring fandt sted omkring år------, Thule var dygtige hvalfangere og det er herfra den nuværende grønlandske befolkning stammer dog iblandet en hel del Nordeuropæiske gener.
 • Mens inuitter er jægere og nomader har Grønland i tidlig tid også haft en befolkning der var landbrugere. Det var Nordboerne der for en tid levede i det sydlige Grønland under en midlertidig varmeperiode. Det var dem der gav øen navnet Grønland. På det tidspunkt var der skovområder på Grønland, og man dyrkede bl.a. korn på markerne.
 • Sidst i -------- begyndte de inuitiske stammer på Grønland at få besøg af forskellige opdagelsesrejsende der ledte efter "Nordvestpassagen" en nemmere passage til Asien. Under kong Frederik 2. udsendtes -----------to eller tre ekspeditioner for at knytte den gamle forbindelse, men ingen af dem nåede til Grønland.
 • Derimod lykkedes det .---------Frobisher at "genopdage" Grønland og i ------- englænderen John Davis (efter hvem Davisstrædet fik navn) at komme i land på vestkysten.
 • -------opdagede hollænderne Svalbard, hvilket satte gang i deres hvalfangst. Snart nåede hvalfangsten den grønlandske kyst. Herefter begyndte der at komme opdagelsesrejsende og handelsmænd især fra Holland og England der ville handle med inuitterne. -----------kunne der handles frit i Grønland. Mangt et skib drog op ad kysten, hvor det lagde anker ud for de små grønlandske bygder, specielt velbesøgt var det sydvestlige Grønland.
 • Det var en storhedstid for hvalfangst. En stor og voksende efterspørgsel på spæk og tran i --------tallet gjorde hvalfangst særdeles attraktiv. Spæk og tran blev brugt til forbrænding i lamper, som smøringsolie og man handlede også med ræveskind og sælskind, narhval- og hvalrostænder. Grønlænderne fik tøj, redskaber, glasperler, fajance og likør i bytte. Hollændere og englændere dyrkede hvalfangsten intensivt i de grønlandske farvande, og i den forbindelse opstod der meget handel med de lokale eskimoer, især hollænderne satte sig på handelen. Så sent som -------var der endnu 40 hollandske fangst- og handelsskibe i Davisstrædet. Hollænderne solgte alkohol til befolkningen og der var flere opgør mellem skibsbesætningerne fra især danske og hollandske skibe.
 • Disse modsætninger førte til, at i-------- blev landets besejling og missionens underholdning overdragne til det i --------- oprettede »Alminelig Handelskompagni«, men --------var dette i en sådan forfatning, at regeringen så sig nødsaget til at ophæve det og udløse interessenterne.
 • Handel og administration overgik derefter til den »Kongelige Grønlandske Handel«, der på statskassens regning helt frem til midten af det 20. århundrede drev handelen som monopol og administrerede landet til bedste for befolkningen sideløbende med, at den bragte Danmark betydelige indtægter.
 • I starten af --------kom der missionærer til Grønland som anlagde danske kolonier bestående af handelsstation og mission. Den første var Hans Egede og dernæst kom Hernhutterne. Missioner og handelsstationer blev skabt på den danske konges vegne og Grønland blev en del af kongeriget Danmark Norge, da Norge allerede under Norgesvældet påberåbte sig berettigelse på Grønland. Da Kongeriget Danmark-Norge efter Freden i Kiel i -------- blev tvunget til at afstå Norge til Sverige forblev de oversøiske områder Grønland, Færøerne og Island under den danske konge.
 • I ----------var Grønland en vigtig mellemstation for de allieredes flytransporter fra USA til England. De manglende forsyninger fra Danmark blev erstattet med forsyninger fra USA. Under krigen havde Grønland en nogenlunde god økonomi fra udvinding af kryolit og torskefiskeri. USA betragtede efter den tyske besættelse den danske ambassadør i USA som den frie repræsentant for Danmark og dermed også Grønland.
 • Kolonitiden ophørte ---------- da Grønland ved en ændring af Grundloven blev en såkaldt del af det danske rige og et dansk amt. En centralisering der skulle hæve levestandarden blev påbegyndt.
 • I perioden -----------opførtes omkring 3000 boliger, sygehusene blev udbygget og tuberkulose næsten udryddet fra -------.
 • I ----------- stemte de fleste inuitter for hjemmestyre, og befolkningen fik overdraget ansvaret for en lang række politiske områder. Med virkning fra ---------- meldte Grønland sig ud af det Europæiske Fællesskab EF.
 • I ----------- stemte de fleste inuitter for hjemmestyre, og befolkningen fik overdraget ansvaret for en lang række politiske områder. Med virkning fra ---------- meldte Grønland sig ud af det Europæiske Fællesskab EF.
 • I -----------stemte grønlænderne for selvstyre, hvilket indebærer at grønlænderne selv bestemmer hvornår, man kan overtage ansvaret for områder som politi- og retsvæsen. Selvstyret fik effekt fra-----------, der er nationaldag i Grønland
 • Første grønlandske leder af selvstyreregeringen Kubik Kleist   fra partiet IA blev i----------- efterfulgt af Aleqa Hammond fra partiet  Siamut. hun holdt kun til----------- hvor hun blev efterfulgt af samme partis nye leder Kim Kielsen

 

Nedenstående er svarene til puslespillet m årstal

Grønlands historie
Den tidligste grønlandske befolkning stammer fra Asien, hvorfra de første inuitiske stammer vandrede over Beringstrædet til Alaska og videre til de nordlige canadiske øer, hvorfra de formodentlig omkring år 2500 fvt vandrede i gode klimaperioder over det snævre stræde til Inglefield Land i nordøstlige Grønland.

2 kulturer indvandrede samtidig omkring 2500 fvt:
•    Independence I kulturen valgte at søge jagtmarker nord om Grønland. Kulturen er dateret til 2500-1900 før vor tidsregning.
•    Saqqaq kulturen søgte jagtmarker mod syd og deres bopladser kan findes i stort antal fra Diskobugten til Scoresbysund. Kulturen er dateret til 2500-800/400 før vor tidsregning.
Senere følger Independence II kulturen, Dorset og til sidst

Thule-kulturen. Den sidstnævnte indvandring fandt sted omkring år1000, Thule var dygtige hvalfangere og det er herfra den nuværende grønlandske befolkning stammer dog iblandet en hel del Nordeuropæiskegener.

Mens inuitter er jægere og nomader har Grønland i tidlig tid også haft en befolkning der var landbrugere. Det var Nordboerne der for en tid levede i det sydlige Grønland under en midlertidig varmeperiode. Det var dem der gav øen navnet Grønland. På det tidspunkt var der skovområder på Grønland, og man dyrkede bl.a. korn på markerne.

Sidst i 1500 begyndte de inuitiske stammer på Grønland at få besøg af forskellige opdagelsesrejsende der ledte efter "Nordvestpassagen" en nemmere passage til Asien. Under kong Frederik 2. udsendtes 1562-89  to eller tre ekspeditioner for at knytte den gamle forbindelse, men ingen af dem nåede til Grønland.

1596 opdagede hollænderne Svalbard, hvilket satte gang i deres hvalfangst. Snart nåede hvalfangsten den grønlandske kyst. Herefter begyndte der at komme hvalfangere og handelsmænd især fra Holland og England der ville handle med inuitterne. 1600 og 1700-tallet kunne der handles frit i Grønland.

Det var en storhedstid for hvalfangst. En stor og voksende efterspørgsel på spæk og tran i 1600-1700-tallet gjorde hvalfangst særdeles attraktiv. Spæk og tran blev brugt til forbrænding i lamper, som smøringsolie og man handlede også med ræveskind og sælskind, narhval- og hvalrostænder. Grønlænderne fik tøj, redskaber, glasperler, fajance og likør i bytte. Hollændere og englændere dyrkede hvalfangsten intensivt i de grønlandske farvande, og i den forbindelse opstod der meget handel med de lokale eskimoer, især hollænderne satte sig på handelen. Så sent som 1746 var der endnu 40 hollandske fangst- og handelsskibe i Davisstrædet. Hollænderne solgte alkohol til befolkningen og der var flere opgør mellem skibsbesætningerne fra især danske og hollandske skibe.

Disse modsætninger førte til, at i 1750 blev landets besejling og missionens underholdning overdragne til det i 1747 oprettede »Almindelige Handelskompagni«, men 1774 var dette i en sådan forfatning, at regeringen så sig nødsaget til at ophæve det og udløse interessenterne.
Handel og administration overgik derefter til den »Kongelige Grønlandske Handel«, der på statskassens regning helt frem til midten af det 20. århundrede drev handelen som monopol og administrerede landet til bedste for befolkningen sideløbende med, at den bragte Danmark betydelige indtægter.

I starten af 1700-tallet kom der missionærer til Grønland som anlagde danske kolonier bestående af handelsstation og mission. Den første var Hans Egede og efterfølgende kom Herrnhutterne. Missioner og handelsstationer blev skabt på den danske konges vegne og Grønland blev en del af kongeriget Danmark-Norge da Norge allerede under Norgesvældet påberåbte sig berettigelse på Grønland. Da Kongeriget Danmark-Norge efter Freden i Kiel i 1814 blev tvunget til at afstå Norge til Sverige forblev de oversøiske områder Grønland, Færøerne og Island under den danske konge.

I 2. verdenskrig var Grønland en vigtig mellemstation for de allieredes flytransporter fra USA til England. De manglende forsyninger fra Danmark blev erstattet med forsyninger fra USA. Under krigen havde Grønland en nogenlunde god økonomi fra udvinding af kryolit og torskefiskeri. USA betragtede efter den tyske besættelse den danske ambassadør i USA som den frie repræsentant for Danmark og dermed også Grønland.
Kolonitiden ophørte 1953 da Grønland ved en ændring af Grundloven blev en såkaldt del af det danske rige og et dansk amt. En centralisering der skulle hæve levestandarden blev påbegyndt.

I perioden 1952-1963 opførtes omkring 3000 boliger, sygehusene blev udbygget og tuberkulosen næsten udryddet fra 1963.
I 1979 stemte de fleste inuitter for hjemmestyre, og befolkningen fik overdraget ansvaret for en lang række politiske områder. Med virkning fra 1. januar 1985 meldte Grønland sig ud af det Europæiske Fællesskab EF.

I 2008 stemte grønlænderne for selvstyre, hvilket indebærer at grønlænderne selv bestemmer hvornår, man kan overtage ansvaret for områder som politi- og retsvæsen. Selvstyret fik effekt fra den 21. juni 2009, der er nationaldag på Grønland.

Fra  2009 til 2013 var Kubik Kleist fra partiet Inuit Ataqatigii den første statsleder for et selvstændigt Grønland. Han blev efterfulgt af  Aleqqa Hamond fra Siumut som kun holdt kort til sept 2014 og blev fulgt af Kim Kielsen  fra Siumut.