På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Global Island. Dilemma og demokratiundervisning

Målet med denne materiale til ungdomsuddannelserne er, at arbejde med dilemmaer i forbindelse med demokratiforståelse.

Fag: Dansk, samfundsfag, tværfaglige forløb

Det at tænke og fungere demokratisk er ikke noget, man kan læse sig til- det er noget man oplæres i ved at afprøve demokratiske metoder. Men her er inkluderet flere øvelser, som kan bidrage til at opøve demokratiske principper.