På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

De internationale dimensioner-værktøjer

Det er en af skolens vigtigste opgaver at uddanne unge til at kunne forholde sig ansvarligt og solidarisk til udviklingen i verden. I materiale findes øvelser som understøtter dette.

Fag: Samfundsfag, tværfagligt forløb

Det er vigtigt at undervisningen skaber sammenhæng mellem individet, det lokale/nationale og det internationale/globale samfund. Til ungdomsuddanelserne kan man plukke ud og supplere disse øvelser.

Til dette formål er her samlet 6 øvelser:

  • Her er jeg -om det kulturelle filter
  • Danmark set med andre øjne- filmøvelse
  • Børn i verden- komparativ øvelse
  • Stem med fødderne- holdningsøvelse
  • Find din egen tærskel-om egne grænser
  • Verden på hovedet- Om andres