På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Nutidens slaver

- fanget af gæld i NepalImage

Kamaiyerne i Nepal var endt i slaveri, fordi de ikke havde andet alternativ.

Materialet er udarbejdet af Mellemfolkeligt Samvirke og opdateres fra 2008 af Globalskole.

Når man siger slaveri, tænker de fleste på uhumske skibe stuvet fulde med sultne og forkomne afrikanere på vej til pisk og hårdt arbejde i den nye verdens plantager. Men slaveri lever i mange afskygninger i dag i det meste af verden. Kamaiyerne i Nepal var endt i slaveri, fordi de ikke havde andet alternativ.

Som fattige landarbejdere i mange tilfælde med løn i form af madvarer og tøj, måtte de, deres forældre eller bedsteforældre låne penge af godsejeren, hvis de skulle købe medicin eller fx holde bryllup i familien. Uden løn til at betale af på lånet måtte de og deres efterkommere i stedet arbejde lånet af på ubestemt tid.

I juni 2000 besluttede den nepalesiske regering at afskaffe Kamaiya-systemet og frigive gældsslaverne. Men dermed mistede de også hus og jordstykker, de tidligere havde haft på godsejerens ejendom. Uden mulighed for andet arbejde venter mange familier endnu i midlertidige lejre på at få et stykke jord, som de vil kunne overleve på.

  • Baggrund & fakta indeholder oplysninger om kamaiya-systemet, om moderne slaveri og om nepalesisk kultur og historie.
  • Cases giver personlige historier fra kamaiyaerne.
  • Synspunkter byder på forskellige holdninger til kamaiya-systemet og slaveri mere bredt.
  • Metode & materialer giver forslag til supplerende materialer, undervisningsideer og links.

forslag til, hvordan materialet kan inddrages i fagene samtidshistorie og samfundsfag.

Se også Operation Dagsværks projekt og MS´s temaside om Nepals gældsslaver.

Kombiner evt. medUnesco ASP projektets trekantshandel om dansk slavehandel fra Ghana til de danske vestindiske øer i 17. hundrede tallet m.m

Der eksisterer et netværk af organisationer i Danmark som arbejder med moderne slaveri i form af kasteløses rettigheder www.dalit.dk her er bl.a. Care Danmark, Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke og ulandsforeningen Svalerne medlemmer.

Ligeledes kan suppleres med www.idsn.org et Internationalt netværk af organisationer som arbejder med kasteløses rettigheder.