På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Demokrati - Danmark set med andre øjne

Image

Denen danske grundlov eksisteret siden 1849. Men hvordan har vores demokrati det egentligt? Lægger vi mærke til det, hvor det kommer til udtryk? Og benytter vi muligheden for indflydelse, hvor den byder sig?

Materialet er udarbejdet af Mellemfolkeligt Samvirke og opdateres fra 2008 af Globalskole.

 I efteråret 1999 var otte demokrati-aktivister fra Afrika, Asien og Latinamerika på en bustur rundt i Danmark for at stille de samme spørgsmål. De blev forbavsede over, at så få unge engagerer sig i politisk arbejde, over at selv en fodboldklub fungerer på demokratiske principper, og over at borgmesteren selv skænker kaffe for gæsterne. Turen med "demokratibussen" kan man følge i case-delen.

De otte "demokratigæster" blev uden tvivl klogere på, at demokrati opfattes meget forskelligt afhængigt af ens kulturelle ballast. Vi i Danmark kan også blive lidt klogere på os selv og mange af de ting, vi tager for givet i vores samfund ved at "se os selv med andre øjne".

  • Baggrund & fakta giver oplysninger, der kan være afsæt for at diskutere demokrati
  • Cases er artikler, hvor vi følger gæsterne på deres forskellige besøg
  • Synspunkter gengiver deres mange indtryk med deres egne ord på engelsk
  • Metode & materialer byder på supplerende materialer og undervisningsideer

Temaet er udarbejdet til undervisningsbrug på de gymnasiale uddannelser. Det er primært tiltænkt som et tværfagligt forløb til samfundsfag og engelsk, men det kan også bruges i fagene enkeltvis eller i andre fag som fx samtidshistorie. Den del af materialet, der indeholder synspunkter, er på engelsk med tilhørende ordliste.

forslag til hvordan materialet kan inddrages i fagene samfundsfag, samfundslære og engelsk.

Nedenstående ikon henviser til et demokratispil, som i dag administreres af geografforlaget.

Et dilemmaspil for unge om demokrati