På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Materialet herunder indeholder masser af konkrete undervisningsøvelser, der kan benyttes i undervisningen i forbindelse med gennemgang af forskellige emner.

Men det er også tænkt til den lærer, der vil ind bag de idéer og øvelser, som indgår under de forskellige klassetrin.

Projektarbejde

- en arbejdsmetode.

Projektarbejdsformen er oprindeligt udviklet til studier på universitetsniveau, og er på mange måder en krævende arbejdsform. Dens styrke er, at den tager udgangspunkt i elevernes nysgerrighed. Dens svaghed er at den kræver stor selvstændighed hos eleverne.

Den er således primært brugbar i overbygningen og ungdomsuddannelserne.

Af Ellen Farr

Læs mere: Projektarbejde

Statusspil

- en metode til at arbejde med magtrelationer.

Øverelserne har fokus på afkodning af kropsprog  og effekten af hakkeorden, som den optræder i hjem, skole, organisationer mm.

Læs mere: Statusspil

Konfliktløsning

Formålet er at udvikle evnerne til at lytte og forstå samt at acceptere fælles spilleregler. For at arbejde med konfliktløsning er det nødvendigt at skabe et tryghed i klassen.

Øvelserne omfatter tre dele, Hemmeligheden, 7 trinsraketten og rollespil.

Øvelserne er for overbygning og ungdomsuddannelser.

Oplæg fra Center for konfliktløsning

Læs mere: Konfliktløsning

Teambuilding

Teambuilding kan foregå på flere måder. Metoder som cooperative learning og storyline fremmer også teambuilding. Følgende er et forslag til, hvordan en hel dag kan sammensættes omkring teambuilding med forskellige øvelser, der støtter hinanden.

Læs mere: Teambuilding

Den varme stol

- en måde at belyse interessekonflikter på.

To elever repræsenterer modsatte synspunkter, og giver grundlag for afprøvning af argumentation og holdninger.

Læs mere: Den varme stol

Kildekritik på nettet

- en tilgang til at kunne vurdere et websted.

Idé:
At bevidstgøre om at websteder er skabt af bestemte afsendere med en bestemt hensigt.

Af lærer Henrik Bov Pedersen- Global undervisning IKT nr.9/ 2001

Læs mere: Kildekritik på nettet

Meningsmåling

- en måde at synliggøre holdninger på.

"Vi ser ikke tingene som de er - vi ser dem som vi selv er", Citat fra den jødiske lovbog Talmud.

Beregnet for overbygning og ungdomsuddannelser.

Læs mere: Meningsmåling

At arbejde med billeder

Her er samlet en lang række undervisningsideer, som kan bruges i forskellige fag og på forskellige klassetrin. Det er oplagt at bruge billedernes stærke følelsesmæssige påvirkning til at få sat ord på tanker og følelser omkring forskellige emner og til at belyse og udvide fakta .

Læs mere: At arbejde med billeder
Side 2 ud af 3