På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Visionen med De gyldne 8: Glade børn lærer bedst

De gyldne 8 er kompetencer og elevforventninger som indgår i elevplaner, skole-hjem samtaler og forældremøder fra august 2014. Målet med De gyldne 8 er, at de skal være med til at løfte læring og trivsel for alle som en fælles ramme og værdi på Gåsetårnskolens forskellige geografisk spredte afdelinger: Elever og forældre vil opleve genkendelighed og sammenhæng.

Udarbejdet af Katrina Kuhre, Gåsetårnsskolen, Vordingborg

 

”Når vi træder ind i en klasse, bør vi spørge os selv: Er der egentlig grobund for læring herinde?”, siger Thomas Dandanell Nielsen, skoleleder på Gåsetårnskolen.

 

De gyldne 8 – hvad og hvorfor?

 De gyldne 8 systematiserer vores trivselsindsats, og målet er livsduelighed og mere læring for den enkelte elev - og for alle elever. Vi arbejder med de sociale færdigheder med udgangspunkt i læring: Livsduelighed er fx at kunne indgå i forpligtende samarbejde med andre, at kunne begå sig socialt med andre og kunne gennemføre en uddannelse. Det betyder, at eleverne skal lære at kunne tage ansvar, og leve op til de forventninger og krav de mødes med - der er en grundlæggende forudsætning både privat og på arbejdsmarkedet.

De gyldne 8 inviterer alle forældre på Gåsetårnskolen ind til et styrket samarbejde, hvor de som forældre også byder ind med deres ansvarsområder. Vi arbejder med forældrene og ser dem som ressourcer, der kan være med til at styrke den daglige trivsel på skolen.

 Forventninger til eleverne på Gåsetårnskolen

De gyldne 8:

1. Jeg går i skole for at lære
2. Jeg møder til tiden
3. Jeg overholder klassens taleregler
4. Jeg holder mig til min opgave
5. Jeg følger en besked fra en voksen
6. Jeg samarbejder med andre elever
7. Jeg taler respektfuldt til andre
8. Jeg håndterer mine konflikter fredeligt

- ellers vil jeg lære det!

Se måltaksonomi: De gyldne 8 måltaksonomi