På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Arbejdsark til holdningsøvelse om statens rolle i demokrati

Arbejdsark til demokratiarbejde

Holdningsøvelse til overbygning og gymnasiale uddannelser med det formål at udvikle argumentationsevner og evner til personlig stilllingstagen.

udarbejdet af Ellen Farr

 

Praktiske anvisninger:

Marker lokalets 3  hjørner med skilte : ENIG- UENIG- VED IKKE- Lad  eleverne stille sig i forskellige hjørner af salen  efter de har hørt det konkrete dilemma. Bed forskellige elever argumentere for hvorfor de har valgt at stå, hvor de står . Spørg om nogle ønsker at flytte efter at have hørt andres argumenter.

Arbejdsark

1. Staten må kun gribe ind i den personlige frihed, hvis indgrebet bringer større lykke til de fleste.

2. Politiske partier er skadelige, fordi de splitter folk og fører til unødig konfrontation.

3. Målet for en stat er at sikre frihed og retssikkerhed, så alle borgere kan beregne deres muligheder

4. Strejker bør forbydes, fordi de udfordrer autoriteterne.

5. Først når staten er ophørt med at eksistere, er samfundet frit.

6. Mennesket er fra naturens side godt, men er blevet korrumperet af samfundsudviklingen.

7. Samfundet bør styres af eksperter såsom forskere, ingeniører og kunstnere.

8. Mennesket er grundlæggende egoistisk og ville skade hinanden hvis de ikke var underlagt statslig kontrol

9. Statens vigtigste rolle er at beskytte individets rettigheder, og borgeren har ret til at gøre oprør, hvis staten krænker disse rettigheder.

10. Mennesket er ikke i stand til at forudsige følgerne af større forandringer i samfundets institutioner.