På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Handelsleg

Handelsleg er et spil, som demonstrerer forskelle mellem rige og fattige landes råvarer og produktionsvilkår og de ulige globale handelsbetingelser.

Spillet belyser, at landene er gensidigt afhængige af hinanden, men at udviklingslande har en dårligere position i udgangspunktet. Spillet egner sig til opfølgning på et tema om handel og forhold mellem i- og ulande.

Målgruppe: 8-10 klasse og ungdomsuddannelserne.
Fag: Samfundsfag, geografi og historie.

Kilde : Aktivitetsmappe udgivet af Det økumeniske Fællesråd, her gengivet med tilladelse af kirkernes verdensråd.

 

Image
Varer til handelsspillet

Mål
Opnå forståelse for forskelle mellem rige og fattige landes situation
Kunne agere i en situation med stor ulighed
Tage stilling til konsekvenser af forskelle mellem rige og fattige lande i verden

Varighed
2 lektioner

Materialer

4 sakse
4 linealer
2 vinkler
2 passere
2 limstifter
9 blyanter
32 ark hvidt A4 papir (gerne svær kvalitet)
3 ark farvet A4 papir
45 100 kr sedler (af papir!)
5 armbind i forskellige farver
Et lokale med 5 borde og plads til trafik mellem bordene
Evt. en stor planche med papirsymbolerne.

Beskrivelse
Eleverne inddeles i 5 grupper: 2 industrilande og 3 udviklingslande (udviklingslandende må gerne være lidt større end de andre grupper). Giv grupperne navne (fx USA, Peru, Indien) – eller lad grupperne selv finde ud af, hvilket land de er.

Grupperne placeres ved 5 borde. Hver gruppe udnævner en handelsmand, som får et armbind på. Handelsmanden må tage kontakt med de andre handelsmænd eller direkte med de enkelte grupper. Han/hun er den eneste, der må forlade bordet.

Spillereglerne deles ud (print kopiark). Læreren er dommer og afgør alle tvivlspørgsmål. Når spillet stopper, skal alle ”industrivarer” godkendes af dommeren. Derpå lægges værdien af industrivarer, redskaber og papir sammen. Det tal man når frem til, sammenlignes med værdien af de materialer, gruppen havde fra starten for at se, om der er sket en fremgang. Gruppernes værdier sammenlignes også indbyrdes for at se, hvem der er endt med de største værdier.

Spilleregler

1. Jeres grupper skal starte med følgende ting:

Industrilande:
2 sakse
2 linealer
1 vinkel
1 passer
1 limstift
3 blyanter
1 ark hvidt A4 papir
15 100 kr. sedler

Udviklingslande:
1 blyant
10 ark hvidt A4 papir
5 100 kr. sedler

2. Målet for spillet er at producere papirsymboler. Disse symboler repræsenterer industrivarer og har en værdi. Ved spillets slutning gælder det om at have fået så mange værdier som muligt.

3. Symbolerne kan kun laves ved hjælp af sakse, passer osv. – de må ikke rives ud af papiret.

4. Kun handelsmanden må tage kontakt til andre. Det kan være de andre handelsmænd, eller de andre grupper.

5. Ved handel fastsætter grupperne selv handelspriserne på alle tingene. Man kan købe og sælge papir og redskaber, men man kan også leje redskaberne ud i et vist antal minutter. Ved lejeaftaler udfærdiges en lejekontrakt, som gives til overdommeren.

Værdier ved start og slut (handelsværdier kan godt være forskellige herfra):

Saks 300 kr
Lineal 100 kr
Vinkel 100 kr
Passer 300 kr
Limstift 300 kr
Blyant 50 kr
Hvidt A4 papir 100 kr
Farvet A4 papir 500 kr

Industrivarer:

Se varer til handelsspillet på tegningen øverst.