På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Hvem er jeg ? Lagkageøvelser

Formålet er, at få eleverne til at se hvilke ting, der har betydning for, hvem man er. Hvilke erfaringer og interesser som påvirker ens såkaldte kulturelle filter, dvs. de briller, man ser verden igennem.

Øvelsen er velegnet som udgangspunkt for en forståelse af både ens egen identitet og af ens kammerater.

Målgruppe: (I) er til indskolingen og (II) til større børn og voksne.

Udarbejdet af Ellen Farr

Øvelse I: Hvem er jeg ?

Tidsforbrug:En lektion.

Indled med en snak i klassen om et barns liv og hverdag, fx med referencer til bøger børnene kender: Alfons Åberg, Pippi Langstrømpe, Kasper (fra fodboldbøgerne), etc. Diskuter hvilke ting der betyder noget for forskellige børn.

Hvis man fx skulle tegne Pippis “kulturelle filtre”, dvs. den måde hun ser verden på, hvilke tegninger skulle så indgå i den lagkagedelte cirkel i figur 1?

De kulturelle filtre er bl.a. ens medfødte egenskaber, familie- og samfundsmæssige tilhørsforhold, erfaringer man har gjort sig, og ting man har valgt til i sit liv. Størrelsen på “lagkagestykkerne” i cirklen afhænger af hvor meget man vægter de forskellige filtre i forhold til hinanden. Cirklen er et billede på hvordan man opfatter sig selv og sit liv. Denne udgave er fremstillet af Ellen Farr og er inspireret af forskellige lignende modeller.

Image
Figur 1: Lagkagefigur der illustrerer kulturelt filter

Uddel et A3-ark med en fortrykt cirkel til hver elev, som skal tegne de vigtigste ting fra hans/hendes hverdag. Tegningerne klippes ud, kategoriseres i forhold til de forskellige kulturelle filtre og klistres ind i cirklen. Tilsammen viser cirklen de vigtigste ting i barnets liv.

Eleverne præsenterer deres cirkler for hinanden. Indimellem holdes pauser hvor der tales fælles om forskelle og ligheder i elevernes valg. Få eleverne til at reflektere over forskellene.

Præsentationen afsluttes med en kædeøvelse hvor en elev starter med at fortælle noget som han/hun har lagt mærke til hos en af de andre elever. Denne elev fortæller videre om noget han/hun har lagt mærke til hos en anden elev, osv.

For at sikre at alle elever inddrages i snakken, kan læreren stille spørgsmål som: “Hvad fortæller Caspers eller Sameenas tegninger om dem?”

Image
Figur 2: Eksempel på kulturelt filter

 

Øvelse II Kulturelt filter

Tidsforbrug: 1 time plus opfølgning

I de større klasser diskuterer eleverne hvilke ting der påvirker dem i deres liv. De kategoriserer hver især deres valg efter de forskellige kulturelle filtre. Derpå tegner de hver en cirkel og inddeler den i stykker af forskellig størrelse og antal i forhold til hvor meget/lidt de enkelte kategorier fylder for dem. I hver lagkageskive skriver eleven en eller flere ting som har betydning for hvem han eller hun er. Inspiration til opdeling i kategorier kan være:

Forhold man ikke selv har indflydelse på:

  • Medfødt: Køn, alder, etnisk baggrund, race, helbred og handicap
  • Voksen/familie-afhængighed: Bopæl, rejser og flytninger, social status, modersmål, familieforhold, religion m.m.
  • Samfundsafhængighed: By/land, krig/fred, miljø og diverse naturforhold m.m.

Forhold man med alderen får større indflydelse på:

  • Uddannelsesvalg, arbejdserfaringer, venskaber, rejser, parforhold, hobby, sport, musik, computerspil, engagement politisk/etisk/foreningsmæssigt, religion etc.

Fremlægning: Eleverne præsenterer deres lagkagefigurer for hinanden: De forklarer hvorfor hvert enkelt stykke fylder så meget, hvorfor de har valgt at tage de enkelte dele med.

Eleverne kommenterer hinandens cirkler: Hvad vidste de ikke om kammeraterne? Diskuter hvilke ting der har størst betydning for den måde man møder andre på. Diskuter hvilke elementer man selv kan arbejde med, har indflydelse på, hvordan man selv kan påvirke sit “kulturelle filter”.

Cirklen kan med fordel tegnes igennem flere klassetrin, og eleven vil kunne se at der dels sker ting som ændrer hans/hendes filter/briller, dels kan den enkelte selv være med til at vælge hvilke påvirkninger og erfaringer, fx i form af interesser der kan få betydning for personligheden og den måde man møder omverdenen på.