På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

På opdagelse i dig selv og andre

Øvelsen går ud på at hjælpe eleverne til at værdsætte deres egne kvaliteter og styrkesider, lige så vel som deres kammeraters, for at skabe en positiv grobund for også at kunne forstå andre med anderledes kvaliteter og værdier.

Særlig velegnet til mellemtrinnet.

Hver elev udstyres med et spørgeark som fx kan indeholde følgende.
Find en anden som:

 • har en yndlingshistorie/bog, hvilken?
 • har en interessant fritidsinteresse, hvilken?
 • kan nævne noget han/hun er særlig glad for i skolen?
 • for nylig har lært at gøre noget nyt, hvad?
 • for nylig har gjort noget han/hun er stolt af, hvad?
 • har hjulpet en anden for nylig, med hvad?
 • ved hvad han/hun vil lave som voksen?
 • vil have børn hvor mange?
 • kender et andet sprog end det vi taler i klassen, hvilket?
 • kender en han/hun er særlig glad for, hvem og hvorfor?
 • har hjulpet nogen med at holde op med at slås, hvordan?

Eleverne går rundt i klassen og finder en kammerat som kan besvare ét af spørgsmålene. Svaret skrives ned, hvorefter eleven finder en ny kammerat til næste spørgsmål. Man må selv højst svare på ét af spørgsmålene; ideen er at snakke med og få viden om så mange som muligt.

Ved den fælles opsamling diskuteres f.eks.:

 • Lærte du noget nyt om nogen, hvad?
 • Fik du nogle oplysninger som overraskede dig?
 • Fandt du noget du har til fælles med nogle af de andre?
 • Øvelsen kan udvides med at udvælge en af eleverne og lade de andre fortælle noget nyt de har fundet ud af om den pågældende.

Spørgearkene kan også laves parvis. Med mindre børn kan spørgsmålene deles op i mindre enheder og laves mundtligt lidt ad gangen. Med større børn kan man tilføje emner om fremtid, samtidsproblemer o.lign.