På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Konfliktløsning

Formålet er at udvikle evnerne til at lytte og forstå samt at acceptere fælles spilleregler. For at arbejde med konfliktløsning er det nødvendigt at skabe et tryghed i klassen.

Øvelserne omfatter tre dele, Hemmeligheden, 7 trinsraketten og rollespil.

Øvelserne er for overbygning og ungdomsuddannelser.

Oplæg fra Center for konfliktløsning

 

Indhold

Hemmeligheden
7 trinsraketten
Rollespil

Hemmeligheden

For at arbejde seriøst med fredelig konfliktløsning må man skabe et trygt rum at kommunikere i, for konfliktløsning kræver at de der indgår, fortæller om sig selv og deres forhold til andre. Den bedste måde at gribe det an på er at lade eleverne udforme reglerne selv. Det kan gøres ved denne øvelse, der samtidig lærer dem de første basale færdigheder til at lytte opmærksomt og interviewe hinanden.

Eleverne sidder sammen to og to. Hver sidder sammen med en de ikke snakker så meget med til daglig. Den ene er A, den anden B.

De fortæller nu hinanden hvilke regler de mener skal gælde i deres klasse når man skal fortælle noget personligt, fx om en konflikt med en anden.

A fortæller, B hører efter og interviewer. Der gælder følgende interview-regler:

 • Hør godt efter.
 • Den anden er hovedpersonen.
 • Det er den andens mening der skal frem, ikke din.
 • Kom ikke med gode råd og kommentarer.

Stil spørgsmål som gør at du bedre forstår.

B fortæller, A interviewer. De tjekker at de har forstået hinanden ved at gentage hvad den anden har sagt.

A og B går sammen med et andet par og fortæller på skift hvad deres partner har sagt.

De skriver/tegner sammen en vægavis med de regler de ønsker skal gælde. De skal ikke diskutere, blot sørge for at alles ønsker er med.

Alle vægaviser sættes op, og klassen diskuterer om de nævnte betingelser er til stede i klassen? Mener eleverne de kan leve op til dem? Og hvis ikke, hvad kan klassen da gøre ved det?

Der vedtages et sæt enkle regler. Læreren kan også stille forslag.

Reglerne kan blive meget forskellige fra klasse til klasse, for man skal netop lave sine egne. Her er nogle af de regler der ofte arbejdes med.

Til top

7 trinsraketten

I denne oversigt gennemgås konfliktløsninger trin for trin. Kan laves med de involverede parter alene eller med resten af klassen som observatører.

Udgangspunktet er at man ved direkte kontakt mellem parterne sikrer at "vi er enige om at vi er uenige!"

Til top

Rollespil

7 trins raketten kan introduceres i forbindelse med små rollespil som eleverne laver to og to. Man kan tage udgangspunkt i en konflikt som er aktuel i klassen netop nu, eller man kan bevidst vælge en konflikt der ikke præcis ligner en klassen kender til.

Lad rollespillet køre et par minutter eller to uden der opnås en løsning.
Introducer de syv trin i konfliktløsningsprocessen, tilpasset elevernes alder og modenhed.

Når eleverne har forstået processen, gentages rollespillet med en tredje elev der som mægler hjælper de to med at finde en løsning på konflikten.

I grupper på fire praktiseres modellen nu på en ny rollespilssituation. To elever spiller, de andre hjælper igennem processen.

I opfølgningen med hele klassen diskuteres rollespillene:

 • Alle personlige oplysninger er fortrolige.
 • Det er i orden at skifte standpunkt.
 • Det er i orden at være forskellige.
 • Lyt når nogen fortæller.
 • Hvilke løsninger nåede I frem til?
 • Kunne modellen bruges til at finde en løsning?
 • Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Deltag, men det er i orden at melde pas.

Acceptere forhandling og mægling.Vil du snakke om det? Begge parter må acceptere at deltage i en forhandling og evt. mægling ved en tredje neutral person. Man aftaler at lytte til hinanden uden at afbryde eller slås.

Definere problemet.Hvad er problemet som du ser det? Hver part beskriver problemet, den anden lytter aktivt. Hvis andre definerer udefra, må begge parter acceptere definitionen.

Fastslå behov. Hvad har du brug for? Hvilke behov og bagvedliggende interesser er der? Hvad skal der til for at du kan blive tilfreds med en løsning af problemet? Præsenteres uden anklager mod den anden.

Foreslå løsninger Hvilke løsninger kan du foreslå? Parterne kommer med forskellige ideer og forslag som kan tilfredsstille begges behov. Kommenterers ikke og bedømmes ikke. Andre foreslår så mange løsninger som muligt.

Vurdere løsninger Ville du være tilfreds med ...? Undersøge parternes holdninger til de forskellige muligheder.

Vælge den bedste løsning Og enes om at forsøge den.

Sikre at begge parter er tilfredse. Aftale at evaluere på et bestemt tidspunkt.

Til top