På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Den varme stol

- en måde at belyse interessekonflikter på.

To elever repræsenterer modsatte synspunkter, og giver grundlag for afprøvning af argumentation og holdninger.

Af Ellen Farr, AsaConsult

Der inviteres 2 personer, som repræsenterer diametralt modsatte synspunkter til et givet emne.

Klassen anbringer en person i den varme stol - en tilhænger og en modstander af f.eks. abort, en motorvej, EU, flygtningepolitikken i DK, eller andet.

De to personer inviteres to forskellige dage. Det giver plads til at eleverne kommer til orde i stedet for blot at overvære en debat mellem to voksne. Besøget kan struktureres med et oplæg fra gæsten på en halv time, hvorefter eleverne går i grupper for at diskutere og formulere spørgsmål, og endelig slutter besøget i en blanding af samtale, dialog og diskussion mellem eleverne og gæsten. Sæt gerne 2-3 timer af til hver gæst.

Efterfølgende kan klassen øve sig på dels at referere et synspunkt loyalt, dels at afgøre hvad hver enkelt nu selv mener. Hvilke synspunkter og argumenter er de bedste - og hvorfor?

Man kan godt forberede sig på at denne slags undervisning også inddrager forældrene. Både fordi engagerede elever fortsætter arbejdet omkring middagsbordet, men også fordi eleverne og deres forældre ofte vil opleve sig som part i sagen fordi den har et lokalt, aktuelt eller alment menneskeligt udgangspunkt.

Man kan starte med at invitere 2 elever eller 2 forældre til at repræsentere forskellige synspunkter, således at klassen mere uformelt kan øve sig på at stille gode spørgsmål, at lave opfølgningsspørgsmål og bore i det hvis svarene er undvigende eller mangelfulde.
 

Vi anbefaler

De bedste nyheder