På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Meningsmåling

- en måde at synliggøre holdninger på.

"Vi ser ikke tingene som de er - vi ser dem som vi selv er", Citat fra den jødiske lovbog Talmud.

Beregnet for overbygning og ungdomsuddannelser.

Af Ellen Farr, AsaConsult.

At lave en meningsmåling i lokalmiljøet kan være en god idé til at få forskellige holdninger frem. Et forsøg på at sætte andre vinkler på de forskellige temaer man beskæftiger sig med, og få det hele sat ind i en globaliseret samtid.

Det kan især være brugbart hvis man arbejder med et kontroversielt eller et kompliceret spørgsmål, hvor der ikke nødvendigvis findes endegyldige svar.

At lave meningsmålinger kan være en god måde at vise eleverne, hvordan svarene oftest vil gruppere sig efter de spurgtes baggrund og tilhørsforhold. Der er forskel på hvad de ældre elever og det lokale erhvervsliv mener om behovet for et nyt ungdomshus. Med andre ord har de fleste mennesker en baggrund for at mene, som de gør.

Oplæg
1. Eleverne foretager en meningsmåling i lokalmiljøet om den problemstilling eller det emne klassen arbejder med. Eleverne deles op i grupper, alt efter hvem de ønsker at undersøge holdningen hos. Meningsmålingen kan omfatte: Ældre elever, lærere, forældre, bedsteforældre, lokale virksomheder og fagforeninger.

2. Eleverne samler al den information om emnet de kan, for at forberede deres spørgsmål. De laver gruppevis en kort fremlæggelse for klassen om hvad de ved, og hvilke tre spørgsmål de vil have svar på i meningsmålingen. Efter fremlæggelsen færdiggør grupperne deres spørgsmål efter inspiration fra de andre grupper.

3. Herefter interviewer eleverne parvis, idet en spørger og en anden tager stikord. Efter hvert interview skrives de tre svar ned. Grupperne samler deres svar og diskuterer:

  • Hvad er de typiske svar?
  • Overrasker svarene os. Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Kan vi finde et budskab der provokerer og overrasker?
  • Kan der være en grund til at de forskellige grupper svarer som de gør?
  • Har de selv en personlig, økonomisk eller anden interesse i emnet?
  • Hvem vil vi gerne fremlægge resultatet for? Det kan være for de ældre elever, ved en forældreaften eller for en parallelklasse.
  • Hvordan vil vi fremlægge? På plancher, i en lille rapport, som et drama, en tegneserie, i form af en retssag, en høring...

Vi anbefaler

De bedste nyheder