På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Kildekritik på nettet

- en tilgang til at kunne vurdere et websted.

Idé:
At bevidstgøre om at websteder er skabt af bestemte afsendere med en bestemt hensigt.

Af lærer Henrik Bov Pedersen- Global undervisning IKT nr.9/ 2001

Organisering:
Eleverne arbejder overvejende parvis. Læreren har i forvejen udvalgt en række links, som repræsenterer nogle af de vigtigste aktører i den valgte problemstilling. Der differentieres på grundlag af sværhedsgraden af teksterne på de enkelte websteder og deres gennemskuelighed.

Materialer:
Baggrundsartikel om den valgte problemstilling, computere med internetforbindelse samt relevante websteder, som læreren har udvalgt til formålet.

Læreroplæg:
Den aktuelle problemstilling præsenteres ved fælles læsning af en baggrundstekst fra dagspressen. Se f.eks. Informationsportalen, som indeholder artikler fra Politiken og Information. Formålet er at give eleverne kendskab til problemets historiske rødder, de forskellige interessegrupper samt de vigtigste politiske grupperinger. Læreren fortæller dernæst om de grundlæggende kildekritiske principper.
I forbindelse med internetopgaverne undervises eleverne i forskellige teknikker, som er velegnede, når man skal danne sig et overblik over et givet websted:
De får vist, hvordan man kan skære i en URL (internetadresse) bagfra, når man skal finde hen til de sider på et websted som ligger øverst i hierarkiet, det vil bl.a. sige webstedets startside.
Eleverne prøver at tegne kort, der viser, hvordan et websted er opbygget. Læreren præsenterer grafiske diagrammer som de bl.a. kendes fra FrontPage 2000.
Ved at gå ind i kildekoden på et websted kan man ofte se, om der er benyttet forskellige tricks til at lokke nye brugere til, måske på falske forudsætninger.
Eleverne lærer at være opmærksomme på, at websider kan være helt eller delvist kopierede fra andre websteder, at links kan føre til andre websteder, og at man på et websted kan indlæse sider fra et helt andet websted i rammerne.

Proces:

1. Klassen diskuterer artiklen ud fra følgende spørgsmål:

 • Hvem har skrevet artiklen – en journalist, nødhjælpsarbejder, politiker eller andet?
 • Hvilket medie stammer artiklen fra?
 • Hvem finansierer mediet?
 • Hvorfor bruger de penge på det?
 • Hvad er hensigten med artiklen?
 • Hvem er målgruppen for artiklen?
 • Hvor lægger artiklens forfatter sin sympati?
 • Er det muligt at fortælle den objektive sandhed?

2. Elevparrene undersøger de links, læreren har udvalgt.

 • Hvert par får tildelt flere links, men skal i særlig grad koncentrere sig om et enkelt websted.
 • Eleverne skal endvidere bide særlig godt mærke i webstedets skildring af en enkelt aktuel begivenhed eller et sagsforhold.
 • Eleverne bruger de øvrige links som sammenligningsgrundlag.

3. Hvert par besvarer følgende spørgsmål:

 • Fremgår det tydeligt, hvem der har udgivet webstedet?
 • Hvem betaler webstedet?
 • Er der et overordnet formål med webstedet?
 • Hvem har lavet webstedet, og hvem er webmasteren?
 • Står der, hvornår siden sidst er opdateret?
 • Hvilke illustrationer er benyttet på webstedet?
 • Hvilken virkning ønsker de, der har lavet webstedet, at illustrationerne skal have?
 • Hvordan påvirker illustrationerne jer?
 • Hvordan skildrer dette websted den aktuelle begivenhed?
 • Hvordan kan I bruge oplysningerne?
 • Kan man komme i forbindelse med folkene bag webstedet?
 • Prøv at lave en skitse af, hvordan webstedet er opbygget.

4. Grupperne fremlægger deres resultater for klassen. Fremlæggelsen kan danne afsæt for følgende klassediskussioner:

 • Er der forskel på, hvordan regering og opposition skildrer den samme begivenhed?
 • Hvad får en fremstilling til at virke troværdig?
 • Er der grupper, hvis synspunkter ikke er repræsenteret på de valgte hjemmesider?

5. Eleverne laver "vilde" søgninger på emnet.

 • Hvad dukker for eksempel op, når man bruger en søgemaskine som www.hotbot.com?
 • Får man de samme resultater, når man anvender en anden søgemaskine?
 • Hvilke typer websider får man frem, når man foretager en søgning på ordet "Zimbabwe", eller "Demokrati"?
 • Hvorfor møder man mest amerikanske og europæiske sider, når man søger på nettet?

6. Eleverne udvælger en af de fundne kilder. Følgende spørgsmål kan stilles til webstedet:

 • Stammer kilden fra en person, organisation eller er den kommerciel?
 • Forsøger kilden at informere, uddanne, underholde, påvirke eller fordreje?
 • I hvilken hensigt gøres dette?
 • Bruger kilden udelukkende originalt materiale?
 • Læser kilden andre internetsteder ind i en ramme på webstedet?
 • Indeholder kilden links til andre websteder?

7. Klassen diskuterer afslutningsvis følgende spørgsmål:

 • Hvem er internettet lavet for?
 • Har internettet gjort det nemmere for svage grupper at komme til orde?
 • Findes der stadig en informationsmur, som deler verdens befolkning i et A-hold og et B-hold?

En god guide for IT og medier til undervisning kan hentes her IKT

Vi anbefaler

De bedste nyheder