På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Behovspyramiden

- en metode til at blive opmærksom på egne og andres behov.

Idé:

Børn er blevet et købedygtigt publikum, hvilket gør at de får påduttet en lang række behov som de er lette ofre for. Men hvordan fastholder man evnen til at kunne mærke efter inderst inde hvad der betyder mest for én - hvad man ikke kan leve foruden – og måske også derved en større forståelse for menneskers behov andre steder i verden?

Maslows pyramide

Image

Organisering:

Klassen, individuelt og parvis.

Oplæg:

Eleverne kommer hver især med deres forslag til hvad de ikke kan leve foruden. Læreren samler alle forslag i små tegninger på tavlen.
Eleverne vælger herefter hver især de seks vigtigste ting/behov og tegner hvert af behovene på et stykke papir.

Eleverne hjælper nu parvis hinanden med at få lagt hver deres behovspyramide. Øverst ligger det vigtigste, herunder de to næstvigtigste og i bunden af pyramiden ligger de tre mindre vigtige.
Øvelsen afsluttes med at nogle af eleverne fortæller resten af klassen hvorfor deres pyramide ser ud som den gør, og om der er ting/behov de er blevet overrasket over at de har behov for /godt kan undvære.

Denne øvelse kan tilpasses forskellige aldersgrupper. For de ældste elever kan man introducere Maslows behovspyramide og dele klassen op sådan at nogle elever arbejder med behov ud fra faktiske forhold for danske unge, mens andre elever arbejder med behov ud fra faktiske behov for unge i udvalgte u-lande.