På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Materialerne herunder er beregnet for 8-10. klasse. Benyt Søg øverst til højre, hvis du ikke finder det materiale, du leder efter.  Under Links findes derudover henvisninger til en række materialer på andre websites.

Ulandsbistand til børn

Med dette materiale gives forskellige indgange til at arbejde med emnet u-landsbistand. Øvelser om baggrunden for ulandsbistand.

Fag: Dansk, samfundsfag,historie

Læs mere: Ulandsbistand til børn

Historie

Målet for dette materiale er at give inspiration til at arbejde bevidst med, hvordan historiens fremstilles af forskellige kilder.

Fag: Historie, samfundsfag, mediekundskab

Læs mere: Historie

Identitet

Børn og unges identitetsdannelse foregår med inspiration fra forskellige værdisæt.Øvelser om egen identitet, - og de andres- , og om fordomme og stereotyper.

Fag: dansk, samfundsfag

Læs mere: Identitet

Lande som undervisningsemne

Målet med dette materiale er generelt at introducere forskelle måder at arbejde med et geografisk område på. Projektmetoden som arbejdsform i undervisning om lande.

Fag: Natur og teknik, dansk

Læs mere: Lande som undervisningsemne

Forbrug

Et undervisningsforløb om forbrug kan med fordel puste liv i nogle spørgsmål, som tydeliggør at forbrug er forbundet med valg. Øvelser om forbrug, ressourcer og miljø.

Fag: dansk,geografi, samfundsfag

Læs mere: Forbrug

Racisme

Materiale diskuterer racisme, diskrimination og fremmedhad. Øvelser om fordomme, stereotyper og viden om racisme.

Fag: dansk, samfundsfag

Læs mere: Racisme

IKT - i global dialog

IKT som kommunikationsmiddel. Materialet her fokuserer på søgning og kildekritik på nettet, og på de fantastiske muligheder for global og interkulturel dialog, som internettet muliggør.

Fag: IT/IKT, dansk

Læs mere: IKT - i global dialog

Tro og traditioner

Materialet her lægger vægt på at gøre tro til et redskab til at begribe verden og finde meninger med livet. Undervisningsforløb om religionernes værdier og ritualer.

Fag: Kristendomskundskab, dansk

Læs mere: Tro og traditioner

Demokrati: Konsensus og konflikter

Ideer til opøvelse af demokratiske kompetencer. Mange danskere tager demokrati som en selvfølge. men demokrati kan ikke læres det skal opleves og afprøves.

Fag: dansk, samfundsfag, tværfagligt samarbejde

Læs mere: Demokrati: Konsensus og konflikter