På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Dansk-Globale kompetencer

Halfdans Rasmussens poesi, som globalt værktøj til at lukke verden op.

Fag: Dansk

Halfdans Rasmussens poesi kan oplagt indgå i en global danskundervisning, der har det formål at “udvikle en personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse”, sådan som danskfagets formålsformulering lyder. Den globale kompetence er her at kunne se sig selv i verden og se verden i sig selv.