På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Hallo Danmark-Inklusion

Global skole har her samlet metoder og redskaber som en skole kan bruge for at opnå en øget rummelighed og inklusion.

Den inkluderende skole giver mange udfordringer. Skoler står overfor krav om øget rummelighed og inklusion, men dette er en ressourcemæssig udfordring.

Få lærere og pædagoger har fået ekstra uddannelse i at skabe mulighed for inklusion. Dette giver en udfordrende og til tider vanskelig hverdag i skolen og dertil risiko for stressede lærere, pædagoger og elever.

Undervisningsmaterialet:

Øvelserne i undervisningsmaterialet er inspireret af:

1.”Global Undervisning” - redaktion Karen Andersen, Ellen Farr og Bettina Gram, Mellemfolkeligt Samvirke MS/Geografforlaget, 1997 – 2007
2. ”Når mennesker mødes...” - et idékatalog om interkulturel undervisning af Ellen Farr (Mellemfolkeligt Samvirke), Lene Godiksen (AFS Interkultur), Carsten Skjoldborg (SPF) og Lotte Ærsøe (Ibis), 2003
3. “Travelling Cultural diversity”, Salto - Youth Cultural Diversity Ressource Center, EU Education and Culture
4. ”Bedre seksualundervisning”, Sex og Samfunds undervisningsidéer på www.sexogsamfund.dk

Inklusion Mangfoldighed
Du sidder med et nyt undervisningsmateriale, der indeholder idéer til at arbejde med mangfoldighed på 4. – 7. klassetrin. Du får på de følgende sider inspiration til at skabe rammerne for din undervisning og forslag til en lang række øvelser og aktiviteter. Derudover er der gode råd til andre brugbare materialer som film, bøger, blade og links.

Inklusionsøvelserne tager  hul på et holdnings- og dannelsesarbejde i skolen, om hvordan man sikrer integration og lige muligheder for alle - uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering, etnisk baggrund og religion.
Hvorfor relevant for børn?
Materialet arbejder med at nedbryde fordomme og stereotyper og skabe en rummelig grundskole med plads til alle uanset handicap, etnicitet, tro, køn, seksualitet eller udseende. Det handler om at bearbejde holdninger i hele befolkningen, og dette arbejde starter allerede i de unge år.
Dette undervisningsmateriale har til formål at give idéer til, hvordan 4.-7. klasse kan arbejde med mangfoldighed, stereotyper og fordomme. Materialet giver lærerne inspiration, øvelser og aktiviteter til tværfaglig undervisning og idéer til nye metoder og emner i forskellige fag.
Når vi er børn, tænker vi meget på ikke at falde uden for normen, ikke at være anderledes. Vi længes efter at være med i en gruppe, og derfor betyder andres accept meget. Det mærkelige er bare, at andres accept og respekt vokser, hvis vi tør være os selv og stå ved, at vi er anderledes.
Der er et stadigt behov for også at arbejde med holdningsændringer hos de mange, således at gruppen bliver bedre til at acceptere deres forskellighed som en styrke.
Dette undervisningsmateriale handler om, hvad forskellighed betyder, og hvilke vanskeligheder og fordele det rummer. Det handler om, hvordan vi hver især tackler forskellighed. Forståelsen af forskellighed er det første skridt på vejen mod et samfund, der udnytter mangfoldighedens store potentiale.

http://www.dr.dk/skole/klassenstime/total+normal