På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Om fattigdom

Dette er en øvelse om relativ og absolut fattigdom i Danmark udarbejdet Ellen Farr

Klassen stiller sig op langs den ene væg i klasseværelset. Marker en linie i gulvet. På den ene side står der JA på den anden NEJ. Begyndt med nogle af nedenstående påstande. Eleverne skal stille sig på den plads på linien som passer med hans eller hendes holdning.

Man er fattig i Danmark når man ikke har råd til at:

1. Man ikke har råd til at købe en bil
2. Man ikke har råd til at tage ud at rejse
3. Man ikke har råd til at feste i weekenden
4. Man ikke har en cykel
5. Man ikke har et arbejde
6. Man ikke har en uddannelse
7. Man er på bistandshjælp
8. Man ikke kan læse og skrive
9. Man ikke har et sted at bo
10. Man næsten altid går sulten i seng
11. Man ikke har råd til at købe ét rugbrød om dagen
12. Man er underernæret
13. Man sulter

Diskuter derefter hvad der gjorde, at de krydsede linien på det tidspunkt, de gjorde. De første påstande er eksempler på relativ fattigdom, mens de sidste i højere grad er eksempler på absolut fattigdom. Mere end hvert femte menneske i verden lever i absolut fattigdom.

Diskussion om fattigdom

* Hvordan definerer man hvad fattigdom er?
* Hvornår er man fattig?
* Hvordan lever man hvis man er fattig?
* Hvad betyder det for verdens udvikling, at hver 5.mennesker lever i absolut fattigdom?
* Er der mennesker i Danmark, som lever i absolut eller relativ fattigdom?
* Hvordan kan man effektivt udrydde fattigdom på verdensplan?