På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Børnesoldater

Dette materiale indgår i et tema om børnesoldater. Materiale omfatter: Metoder og øvelser, baggrundsinformation og supplerende materiale med links til andre websites om emnet.

Temaet er sammenskrevet og opdateret 2015 af Ellen Farr,

Image

 

Temaet omfatter:

1. Metoder og øvelser til at arbejde med børnesoldater

2. Baggrundsviden om børnesoldater

- FN´s børnekonvention og facta
- Hvor mange børnesoldater findes der?
- Hvorfor findes der børnesoldater
- Hvilke opgaver bliver børnesoldaterne brugt til?
- Hvad sker der med børnesoldater i krig?
- Case med børnesoldater i Congo
- Lande som bruger eller har brugt børnesoldater

3.  Supplerende materialer og links om børnesoldater

 

1. Metoder og øvelser til at arbejde med børnesoldater

1. Projektarbejde. Temaet børnesoldater anvendes af mange til udarbejdelseaf selvstændigt projekt. Her kan opfriskes projektarbejdsmetoden.

2. Kildekritik. Ved søgninger på internettet er det vigtigt at eleverne forstår at bruge forskellige kilder og om problemerne med at arbejde med mange kilder.

Ideer til konkrete øvelser til temaet børnesoldater:

 • Brainstorm. Start temaarbejdet med en brainstorm og noter på tavlen alle de ord eleverne kan komme på, når man nævner temaet børnesoldater. Strukturer f.eks. svarene på hvor, hvem, hvad, hvorfor, hvornår og noter alle de moralske, holdningsmæssige udsagn eleverne har. Brug dem til at undersøge hvilke fakta eller misforståelser de bygger på, og hvad der er behov for at undersøge og få mere viden om.
 • Argumentation. Argumentationsmetode fra den sorte skole er god til afslutning af et tema. Lad 2 elever forberede sig på at diskutere temaet børnesoldater den følgende uge. Bed den ene om at finde grunde og argumentere, som forsvarer brugen af børnesoldater. Bed den anden argumentere for, hvorfor man bør afskaffe/forbyde brug af børnesoldater. Der findes flest argumenter for at afskaffe det, så giv den første elev nogle ideer til hvor eleven kan søge inspiration til et forsvar. Se f.eks på hjemmesiden http://www.tamileelam.dk/B%F8rnesoldater.htm og foreslå eleven at læse om Churchillklubben f.eks. i Knud Pedersens bog af samme navn eller læs på hjemmesiden www.skole-it.dk. Resten af klassen lytter til argumenterne, de stemmer om: Hvem havde de bedste argumenter og dernæst, hvem er mest enige med. Slut med at hele klassen deltager i en diskussion om børnesoldater.
 • Holdningsøvelse. Stem med fødderne. Marker klasseværelsets fire hjørner med 4 skilte:1 enig 2 uenig 3 ved ikke 4 delvis enig. Bed eleverne stille sig i de hjørne, de finder passer dem bedst, når du som lærer stiller dem forskellige spørgsmål, feks. med udgangspunkt i nedenstående dilemmmaspørgsmål. Bed udvalgte elever begrunde, hvorfor de står, hvor de står efter hvert spørgsmål. Det at flytte sig fysisk betyder, at alle elever tager stilling og ikke kan forholde sig passivt. Husk at spørge også de stille elever, hvad de vælger ståsted efter. Det er vigtigt at understrege, at der ikke findes et rigtigt svar, men at det er vigtigt at argumentere for sine holdninger. Ligesom det er ok at flytte sig, hvis man hører argumenter, som man synes er overbevisende.
 • Vælg spørgsmål med inspiration fra nedenstående dilemmaspørgsmål som også kan bruges til inspiration til det videre arbejde med børnesoldater:.
1. Hvor gammel bør minimumsalderen for en soldat være?
2. Hvornår er man for gammel til at slås?
3. Er der forskel på om det er modstandskamp eller angrebskamp?
4. Bør både drenge/mænd og pige/kvinder aftjene værnepligt ? - hvad alder ?
5. Bør børnesoldater straffes for overgreb de har begået ?
6. Bør voksne soldater stilles til ansvar for deres overgreb på civile ?
7. Bør unge under den kriminelle lavalder straffes ?
8. Er der forskel ?
9. Er det i orden at blive børnesoldat hvis ens land er i krig ?
10. Er det i orden at gribe til våben for at forsvare sig mod overgreb ?
11. Er det i orden at blive børnesoldat hvis alternativet er sult ?
12. Bør alle lande have en hær ?
13. Hvordan kan man afskaffe børnesoldater ?
14. Har vi et ansvar overfor børnesoldater i andre lande ?
15. Hvordan kan man hjælpe børnesoldater ?
16. Skal det internationale samfund blande sig i et lands interne sager ?
17. Skal de ansvarlige i et land som bruger børnesoldater straffes ?
18. Hvorfor tror I man bruger børnesoldater i et land ?

Til top

2. Baggrundsviden om børnesoldater

FN´s børnekonvention og facta

191 lande har underskrevet FN’s Børnekonvention. I følge FNs Børnekonvention fra 1989 sættes 15 år som minimumsalder for rekruttering til militæret og deltagelse i væbnede konflikter. Men i 1998 blev minimumsalderen sat op til 18 år. Det gælder også selv om barnet melder sig frivilligt. Alle lande undtagen USA og Somalia har underskrevet FN´s børnekonvention. Alligevel er over 300.000 børn under 15 år soldater i en regeringshær eller en oprørsstyrke.

Børnesoldater er alle personer under 18 år, der deltager direkte eller indirekte i militære eller politiske væbnede konflikter. Børnesoldater er endvidere unge under 18 år, der er indkaldt til et lands militærvæsen eller til en ikke-statslig militærorganisation, i såvel fredstid som under konflikt.

De fleste børnesoldater er stadig mellem 15 og 18 år, men rekruttering starter flere steder fra børnene er 10 år gamle. De yngste registrerede børnesoldater er cirka 7 år gamle. De fleste børnesoldater under 15 år findes i de ikke-statslige militærorganisationer /militser eller bevæbnede grupper. De fleste børnesoldater under 18 år er rekrutteret til landenes militærvæsen.

I Danmark har man tidligere brugt børn i hæren, f.eks. var det i årene fra 1800 - 1922 almindeligt at bruge hornblæsere og fanebærere fra 10 årsalderen. Børnene blev ofte rekruteret fra vajsenshusene for forældreløse børn. Også på den danske flådes orlogsskibe deltog tidligere mange børn i krigshandlinger.

Minimumsalderen for værnepligtige i Danmark er nu 18 år. Indtil 1998 var den 17 år for frivillige, men i 1997 var der kun 38 af de 17-årige, der benyttede sig af mulighed af at aftjene værnepligten før man påbegyndte en anden uddannelse. Danmark tilsluttede sig de internationale bestræbelser for at hæve minimumsalderen for soldater.

http://www.faktalink.dk/titelliste/boernesoldater/baggrund-om-boernesoldater

Til top

Hvor mange børnesoldater findes der?

Antallet af børnesoldater i de aktuelle 35 konflikter verden over skønnes at være omkring 300.000. Der indgår både piger og drenge, men man ved det ikke præcist hvor mange, da der hele tiden opstår nye konflikter og krige. Derudover er der flere hundrede tusinder børnesoldater rekrutteret i forskellige landes militærvæsen og i militære organisationer, der er parate til at blive sendt i kamp med kort varsel.

På trods af konventioner, mm. er anvendelsen af børnesoldater steget, hvilket der er flere årsager til:

 • Børn bliver tilkaldt, når den voksne befolkning ikke kan bidrage mere.
 • Konflikterne har ændret karakter de senere år. Krigen foregår i dag ikke længere mellem forskellige lande, men udspiller sig i dag som interne stridigheder mellem forskellige etniske grupper, der er tæt på civilbefolkningen.
 • En del børnesoldater rekruteres også med vold og tvang til paramilitære grupper, som lever som røverbander og overfalder civilbefolkningen. Dette kendes bl.a. fra Lords Resistance Army i Nord Uganda, som blev opløst i 2007.
 • Rekrutteringsprocesserne har ændret sig. Guerillaledere "rekrutterer" børn, når de passerer byer eller flygtningelejre.
 • Militær teknologi har også betydning. Med udviklingen af nye letvægtsvåben, som den sovjetiske AK-47 og den amerikanske M-16, der er nemme at betjene, er det blevet lettere at bevæbne børn med mindre træning end tidligere. AK-47 kan skilles ad og samles igen af et barn på 10 år. Siden introduktionen i 1947 er der solgt cirka 55 millioner AK-47. I nogle afrikanske lande ligger prisen så lavt som 6 dollars (ca. 40 kr.).
 • Helt ned til 7 år bruges børn som spioner og sendes ind i landsbyer for at finde ud af, hvor mange voksne der er og hvor meget forråd, våben eller rigdomme, der kan røves.
 • Andre børn tvinges til at gå forrest gennem minefyldte områder eller farlige sumpe.
 • Militære ledere finder børn autoritetstro og nemme at kommandere med. Lederne kan få børn til at udføre opgaver, som voksne soldater aldrig vil give sig i kast med. Samtidig forlanger børnesoldaterne normalt ikke betaling- mad og eller løfter om skolegang er oftest nok.
 • Endelig er børnesoldaterne heller ikke så tilbøjelige til at desertere, som deres voksne kollegaer, bl.a. fordi børnene tvinges til at begå overgreb mod deres egne landsbyer eller klanfæller, så de ikke tør/kan vende hjem.

"Børnene tvinges også til at begå forbrydelser. En 13-årig dreng fortæller, at han med en bajonet skar fostret ud af maven på en gravid kvinde. En anden har druknet bagbundne fanger i latriner¨. Og en tredje blev af en overordnet tvunget til at skære hænderne af en fange, som skulle løslades, fordi han var kommet til at smide nøglen væk".

Udtalelser fra tidligere børnesoldater på et Childrens Assistance Programs Center i Liberia.

Til top

Hvorfor findes der børnesoldater ?

Rekruttering af børn foregår både frivilligt og under tvang. Langt de fleste børnesoldater er meget fattige og rekruteres i fattige områder. og den ekstreme fattigdom får nogen børn til at melde sig frivilligt. Hæren er deres eneste chance for at få mad og arbejde.

Både piger og drenge bruges som soldater.
Der er forskellige årsager til at børn bliver soldater. Mange børn tvangsrekrutteres og nogle tilslutter sig frivilligt. Nogle børn bliver soldater alene for at overleve. I krigsramte områder vil skolerne ofte være lukket, markerne ødelagte og familiemedlemmerne er måske arresterede eller dræbt. Her kan et våben betyde det samme som mad, og det er bedre end at være bange og hjælpeløs. Ensomme børn i krigsområder løber endvidere en stor risiko for at blive tvangsrekrutteret, ligesom for eksempel gadebørn kan være i fare for at blive taget til soldat. Nogle gange blive børnene taget med af humanitære grunde, men det er ikke nogen garanti for at de ikke senere vil blive soldater.

Nogle af børnene tilslutter sig de miltære grupper efter at have oplevet overgreb fra de krigsførende parter. Årsagerne kan være for at beskytte sig selv eller for at få hævn. Andre børn kommer med fordi hele familien deltager i en militær gruppe. Endelig bliver nogle af børnene lejesoldater, hvor lønnen går direkte til familien. Selv om det er flest drenge, der bliver rekrutteret, er der også pigesoldater.

På langt sigt kan det internationale samfund kun forhindre brugen af børnesoldater ved at bekæmpe fattigdommen i ulandene.

Til top

Hvilke opgaver bliver børnesoldaterne brugt til?

Når børnene en gang for alle er blevet soldater, modtager de som regel den samme træning som de voksne soldater, inklusive nogle ofte brutale optagelsesritualer, som ofte får børnene til at skamme sig og føle at de aldrig kan vende tilbage. som nævnt kan det feks være overgreb, mord på folk fra deres egen landsby.

Børnene får tit risikofyldte og helbredsfarlige opgaver. Mange børn bliver bærere, hvor de skal bære op til 60 kilo ammunition eller sårede soldater. Børn, der er for svage til at udføre deres opgaver, bliver ofte slået eller endog skudt. Andre opgaver er køkkentjeneste, indsamling af frugt
og opvartning af de voksne soldater. Derudover tjener børnesoldaterne som budbringere, spioner og vagter.

Mere direkte selvmordsopgaver er når børnesoldaterne i bølger bliver sendt i forvejen gennem minefelter, som det blandt andet skete i krigen Irak-Iran.

De rekrutterede piger udfører som regel de samme opgaver som drengene, men kan også - ligesom drengene bliver udsat for - blive tvunget til yde seksuelle tjenester. Unge piger på ned til12 år bliver ofte fordelt til officerne og de menige, hvilket resulterer i alt for tidlige graviditeter eller direkte prostitutionslignende vilkår.

Selv om børnene starter militærtjenesten i de mere indirekte funktioner, varer det ikke længe før end de deltager i direkte kamp. Her gør deres manglende erfaring og træning dem ekstra udsatte. Mange børnesoldater ser næppe den fare de udsætter sig for, men bliver fuldstændig overgearede og glemmer at søge dække. Ligesom nogle børnesoldater agerer mere blodtørstige end voksne fordi de bliver så angst eller så psykisk afsporede.

Til top

Hvad sker der med børnesoldater i krig?

Børnesoldater har det forfærdeligt, når de deltager i krig. De bliver udsat for store risici og ofte bliver de skudt, lemlæstet, tortureret og frarøvet deres grundlæggende menneskerettigheder. Krigen skåner ikke børnene, der ofte rammes af fysiske handicap eller hårde psykiske problemer. Børnesoldaterne bliver ofte behandlet meget brutalt for at hærde dem og gøre dem til mere ubarmhjertige soldater. I nogle konflikter bliver børnene tvunget til at begå grusomheder mod deres egen familie.

Før kampe bliver de unge soldater ofte dopet med amfetaminer og andre stoffer for at styrke deres mod og dulme deres følelsesmæssige smerter og gøre dem helt vilde. En del bliver faktisk afhængige af stoffer og dermed får de endnu sværere ved at bryde med den militærgruppe de er i.

Børnesoldaterne lider ofte af svære følelsesmæssige forstyrrelser som angst, apati, mareridt, depressioner, koncentrationsbesvær, hyperaktivitet og spiseforstyrrelser. Børnesoldaterne mister deres barndom og får skader for livet- det tager ofte mange år, før de kan sove ordentligt og få oplevelserne på afstand. Der er også stadig for få centre hvor man arbejder med børnesoldaternes traumer.

Til top

Case om børnesoldater i DR Congo

Siden 2001 har det i henhold til congolesisk lov været ulovligt at rekruttere soldater under 18 år. Og derudover er det en krigsforbrydelse at hyre børnesoldater under 15 år. Men alligevel har den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo været præget af vold i årevis, på trods af en fredsaftale som blev underskrevet i 2002 som formelt afsluttede borgerkrigen. Aftalen var, at alle oprørshære og militser skulle opløses og deres soldater integreres i en ny national hær – minus krigsforbrydere og børnesoldater. Det fik i 2003 de forskellige militser og krigsherrer til simpelthen at aflevere mange børnesoldater kaldet "kadogos" (swahili for de små) til internationale hjælpeorganisationer.

Organisationerne giver børnene psykologhjælp, for at de kan komme sig over de uhyrligheder, mange af dem er blevet tvunget til at begå. Men med de seneste kamphandlinger i Congo i Nordkivu, er antallet af børnesoldater på vej op igen – og det kan være en farlig beskæftigelse at forsøge at overtale de stridende parter til at lade deres kadogos demobilisere.

Ikke kun har Nkundas tropper således gennem hele 2007 obstrueret internationale hjælpearbejderes adgang til militærlejre, hvor der formodedes at være børnesoldater, skriver organisationen Coalition to Stop the Use of Child Soldiers i sin seneste årsrapport. Hans soldater myrdede også året inden en hjælpearbejder, der forsøgte at forhandle børnene fri. Det anslås, at omkring 800.000 mennesker er flygtet fra deres hjem i det østlige Congo bare i 2008.FN anslog ellers at der var ca 3000 børnesoldater i Congo i 2008 men nu er antallet desværre stigende. Og i forbindelse med at militslederen Nkundas rebeller i sidste uge januar 2009 kæmpede med både den FN-støttede regeringshær og de regeringsvenlige såkaldte Mai-Mai-militser , blev der angiveligt kidnappet 37 drenge fra flygtningelejren Rutshuru.

Congos nærhed til Rwanda er en af forklaringerne på, at urolighederne fortsætter. Oprørere, som stod bag folkedrabet i Rwanda i 1994, blev fordrevet og har siden opereret fra Congo mere som røverbander, der bla.. kæmper for at få kontrol over Congos mange ressourcer: diamanter, kul, olie og andre mineraler. En af oprørsgrupperne, Den Demokratiske Front for Rwandas Befrielse, er ifølge en FN-rapport en af de mest aktive i brugen af børnesoldater. Dens ledere er anklaget for at stå bag drab på 500.000 mennesker under konflikten i Rwanda for 13 år siden.

Bl.a. Kilder fra Wikipedia og Berlingske Tidende 2008.

En positiv historie En anden organisation SPLA den sudanske oprørsbevægelse brugte i flere år siden 1992 børnesoldater op mod 12.000, man lokkede de unge med både uddannelse og mad, men fordi børnene både blev trænet som soldater og fik skoleuddannelse begyndte de unge at sætte spørgsmål ved hvad SPLA ville have dem til af uhyrligheder. Gennem samarbejde med Red Barnet begyndte nogle af de tidligere officerer i SPLA at arbejde med at udfase brugen af børnesoldater og et par arbejder i dag aktivt med at få de tidligere børnesoldater fra Sudan rehabiliteret og normaliseret i en flygtninge lejr i Kenya bla. med psykologisk gruppeterapi, støtte og uddannelse.

Til top

Hvilke land bruger børnesoldater?

Lande som bruger eller har brugt børnesoldater i de seneste år:

Afrika
Asien
Europa
Syd Amerika
Burundi Burma Tjetjenien Bolivia
Central African Republic Irak Tyrkiet Colombia
Chad Nepal eks-Jugoslavien Haiti
Cote d'Ivoire Palæstina Cuba
Demo. Republ. of Congo Sri Lanka Columbia
Rwanda Philippinerne Mexico
Somalia Afghanistan Peru
Sudan Burma
Uganda Indien
Zimbabwe Indoneien
Algeriet Iran
Burundi Israel
Chad Libanon
Angola Tadsjikistan
Eritrea Sri Lanka
Sierra Leone Pakistan
Rwanda Østtimor
Usbekistan
Nepal
Papua Ny Guinea
Salomonøerne ..............................

- og USA.

Du kan se mere om de lande, der bruger børnesoldater på: www.child-soldiers.org.

Hvordan er børnesoldater blevet brugt historisk set?

Tilbage i middelalderen var børn tjenere for riddere og mange børn deltog feks i korstogene, og i det 18. og 19. århundrede er børn ned til omkring otteårs alderen blevet brugt til at lade kanoner, slå på tromme eller bære fanen, være spejdere, spioner og budbringere for både regeringshære og oprørsstyrker.

I de sidste måneder af Anden Verdenskrig var Hitler så presset, at han sendte teenagere fra Hitler Jugend i kamp.

I de seneste årtier har børn gjort tjeneste både i britiske regeringsstyrker og i de grupper i Nordirland, der kæmpede mod briterne. Også under krigen i Bosnien i 1992-1995 deltog mange børn under 18 år. I krigen mellem albanere og serbere i Kosovo i 1997-1998 kæmpede et stort antal teenagere i Kosovos Befrielseshær (UCK), ligesom der også var børnesoldater i oprørsgrupper i Makedonien omkring årtusindskiftet. Størstedelen af børnesoldaterne i Europa har dog kæmpet i oprørsgrupper længere østpå – Tjetjenien, Dagestan og Nagorno-Karabakh.

I krigen mellem Iran og Irak blev tusinder af iranske skolebørn hevet ud af skolerne og sendt til fronten, hvor de gik forrest gennem minefelter for at rydde vejen for styrkerne bag dem. Om halsen havde de en nøgle, der skulle minde dem om deres snarlige ankomst til himlen, når de havde opnået martyrdom.

Indtil for få år siden blev børnesoldater også brugt i krige i en række andre lande, blandt andet Angola, Mozambique, Etiopien, Sierra Leone, Liberia, Sri Lanka og Mali, viser dokumentation fra FN og menneskerettighedsgrupper. Særligt oprørshæren Renamo i Mozambique tvangsrekrutterede børn, nogle af dem helt ned i seks-syvårs alderen. Men også eksempelvis Etiopiens regeringshær har stået bag bortførelser og tvangsrekruttering af børn i 15-års alderen eller yngre fra landsbyer og fattige storbykvarterer. Lords Resistence Army i Uganda bortførte og tvang tusinder af børn og unge ind i  I Sydsudan regner man pr 2015 med at ca 12.000 børnesoldater deltager selvom Unicef og partnere netop har indgået aftale med væbnede styrker i Sydsudan om at frigive omkring 3000 bortførte børnesoldater.

"Der er tale om en af de største demobliseringer af børnesoldater- nogensinde. den første gruppe med 280 børn blev allerede i dag overgivet til unicefs varetægt i landsbyen Gumuruk i det østlige Sydsudan og resten ventes overgivet i løbet af en måned" se mere på Unicef .

Afsnit henter fakta fra Faktalink.

Til top

Supplerende materialer om børnesoldater

Film om børnesoldater

Røde Kors har i samarbejde med Det Danske Filminstitut lavet et undervisningsmateriale til filmen Johnny Mad Dog, der handler om børnesoldater. Johnny Mad Dog er en opsigtsvækkende film, der giver et barsk og usødet indblik i livet som børnesoldat i en rå og brutal krig i et afrikansk land.

http://drkvia.inforce.dk/skole/undervisningsmaterialer/materialer/b%C3%B8rnesoldater+-+johnny+mad+dog  

Uskyldige stemmer en film om en 12 årig dreng i El Salvador. Filmen foregår under borgerkrigen i 1980érne og viser problematikken om børn som ikke kan holde sig uden for en krig og tvinges ud i nogle valg de er alt for unge til at træffe. Læs mere om filmen hos DFI klik www.dfi.dk

Digterdrengen fra Nepal Filmklip i Verdens børnmaterialet Dipak på 13 år bor på et børnehjem. Han skriver digte om sit liv som børnesoldat, kidnappet af oprørere.(1:47 min.)

I soldatens fodspor Om en tidligere børnesoldat fra Uganda og det dilemma han sættes i da hans egen søn bliver taget som børnesoldat se mere på DFI klik www.dnfx.dfi.dk

Børneveteraner - Om børnesoldater i Uganda og den glemte- nu afsluttede krig (www.RedBarnet.dk)

www.Salaam.dk findes en afdeling om udsatte børn herunder film om børnesoldater samt undervisningsideer

Hjemmesider

Spørgsmål og svar om børn i krig ( på www.UNICEF.dk) samt om arbejdet med tidligere børnesoldater

Amnesty.dk Amnesty international har en del materiale om børnesoldater bla. et rollespil og en film om børnesoldater i Congo liggende på deres hjemmeside. Brug søgefeltet og få mange ideer og fakts.

Børn i krig (Dansk Røde Kors) på www.dennisrk.dk har Dansk Røde kors et emne om børn i krig samt materiale til 7-10 kl.
om børnesoldater

https://skoleshop.rodekors.dk/skoleshop/naar-boern-slaas-for.../p-531

Megafonen - svar og spørgsmål om børnesoldater.Børn i krig og på flugt (Red Barnet) Kampen for en barndom - skolemateriale om børnesoldater (Red Barnet), klik www.redbarnet.dk.

På denne tamilske hjemmeside /blog kan man læse om nogle af de problemer, som ligger bag hærenes rekrutering af børnesoldater www.tamileelam.dk

Faktalink er et tilbud fra bibliotek og skole og her finder du mange gode informationer om børnesoldater

http://www.faktalink.dk/titelliste/boernesoldater/hele-faktalinket-om-boernesoldater

Kombineret materiale

Undervisningsmateriale om krigens regler (Dansk Røde Kors)tema på dennisrk.dk samt diverse fakta om børnesoldater, brug søgefunktionen.

Barnesoldaten • Af Sk. Lind, Mecka: • Gyldendal, 1998. - 203 sider. Emneord: børnesoldater, borgerkrige, krige, massakre, flugt, Mocambique, Afrika.

Faye Jacobsen, Anette: Børn i alle lande

Til top