På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Sprog som kulturformidler

Undervisningsforløb om sprogs betydning for kultur og kommunikation, bl.a. eksemplificeret ved ordsprog og eventyr.

Fag: Dansk, engelsk

Sproget som kommunikationsmiddel og som udtryk for vores egenart og baggrund. Fokus i materialet er på sprogenes mulighed for at åbne os selv og komme i dialog med omverdenen. Sproget som nøglen til det globale nøglehul og som kulturbærer. Der ligger følgende øvelser for mellemtrinnet:

  • Navnenes historie
  • Ordsprog og eventyr
  • Sproglige mindretal