På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Dansk - Globale kompetencer

Den globale kompetence eleverne kan opnå i dette materiale er at kunne se sig selv i verden og se verden i sig selv. Halfdans Rasmussens poesi er oplagt i dansk med globalt perspektiv.

Fag: Dansk

Formålet er som formålsformuleringen i dansk lyder: At “udvikle en personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse”.

  • Poesi øvelse for indskolingen om børn i verden kan benyttes hertil.