På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Divergerende kultursyn

På baggrund af en ældre artikel af Mogens Mogensen er her sammenskrevet en oversigt over forskelle mellem især den vestlige kulturopfattelse og andre kulturers syn på diverse begreber.

1. Ånd og materie: Den vestlige kultur skelner skarpt mellem det åndelige og det materielle. Videnskaben tager sig af den materielle verden, religionen af den åndelige. Mange kulturer skelner ikke skarpt mellem det åndelige og det materielle.

2. Ejendomsret: Materielle ting kan ejes af det enkelte individ, den private ejendomsretten er ukrænkelig. Mange andre kulturer har ikke et privat ejemdomsbegreb, men kun en kollektiv ejendomsret.

3. Fremtid: Vi lægger mere vægt på fremtiden end på fortiden. Fremtiden søges kontrolleret gennem planlægning. Andre kulturer orienterer sig ud fra fortiden, og lægger derfor vægt på at vedligeholde traditionen feks gennem forfædredyrkelse.

4. Identitet: Vi søger ikke vor identitet gennem gruppen eller familien men gennem det vi arbejder med eller præsterer, hvilket let fører til indbyrdes konkurrence. I andre kulturer er identiteten først og fremmest knyttet til familien, klanen eller stammen.

5. Individ: Individet er den grundlæggende byggeblok i de vestlige samfund. Det enkelte menneske har værdi, umistelige menneskerettigheder og individuel frihed.I de fleste andre samfund er det kollektivet som er den grundlæggende enhed i samfundet, og det enkelte menneske har kun værdi og rettigheder som en del kollektivet.

6. Lighed: Alle mennesker er født lige, med lige rettigheder og pligter. Derfor hører demokrati med til vort verdensbillede. Andre kulturer tager derimod udgangspunkt i uligheden mellem mennesker, fx. mellem kaster, stammer, mand og kvinde, høvding og folk.

7. Naturen: Mennesket opfatter sig selv som herrre over naturen og skal herske over naturen. Andre kulturer ser mennesket som en del af naturen og menneskets opgave at leve i harmoni med naturen.

8. Tid: Tiden er en knap resurce, som der skal spares på, for den kan spildes og gå tabt. Tid er penge, for arbejde og løn er knyttet hertil. Vort samfund er organiseret ud fra tiden. For andre kulturer er tiden, noget man ikke er herre over, men tiden kommer til os; ting sker i tidens fylde. Livet opfattes som cirkulært og ikke liniært.

9. Verden: Verden er virkelig, rationel og velordnet og fungerer i overensstemmelse med naturlove, som kan opdages og forstås af den menneskelig fornuft. Verden kan analyseres og alle problemer løses. Mange andre kulturer anser verden som uforståelige, mystisk, og andre kulturer igen ser verden som en illusion.

(Inspiration fra Mogens Mogensen www.Konversion.dk)