På lærermenuen præsenteres undervisningsmaterialer og artikler medbeskrivelser, metoder og idéer om globale og interkulturelle emner. En del har vi selv udviklet, en del er overtaget fra bl.a. Mellemfolkeligt Samvirkes undervisningssider, EVAM samt Global.dk. Nogle er gamle materialer men vi har fornyet links og kun bibeholdt dem vi stadig finder inspirerende og anvendelige.

Noget materiale indgår i større samlinger, f.eks. Global Undervisning og Globale temaer til ungdomsuddannelserne. De ligger imidlertid også samlede under Materialesamlinger i lærermenuen.

Anvend søgefunktionen hvis du mangler bestemte emner etc.

Definition på global handlekompetence

Kort definition på global handlekraft fra Action 21

 

 En global handlekompetence styrker elevernes evne til at:

  • manøvrere i en informationsrig, omskiftelig og ofte uoverskuelig verden
  • få vidensoverblik, forholde sig kritisk til de mange informationer og danne sig en mening

Og bidrager til at kunne handle på forskellige niveauer:

  • personligt,
  • gruppe/organisationsvis,
  • lokalt,
  • nationalt og globalt.

Kriteriet på succes er om eleverne bliver modne, selvstændige og kritisk tænkende personer, der optræder som ansvarlige og kvalificerede deltagere i demokratiske processer både nationalt og globalt.