At school  
Daily life  
Glossary  
Political culture  
The system  
Values  
Views on video  
 

 

 

 

Glossary

At school

Participation

deltagelse

Excitement

spænding, begejstring

Challenge

udfordring

Drug abuse

stofmisbrug

Committed suicide

begå selvmord

Minicipality

Kommune

Committees

komité, udvalg

Associations

foreninger

Provide support

sikre støtte

Negligible

ubetydelig

Participation

deltagelse

Chairman

formand

School board »

skolebestyrelse

Body »

samlede mængde i en gruppe

Continuing

Her: elever, der fortsat er indskrevet

Commitment

Forpligelse, engagement

 

Daily life

participation

Deltagelse

civic institutions

» folkelige organisationer

initial

Indledende

recognition

anerkendelse, påskønnelse

seat-mate = seatmate

sidemand, sidekammerat

bad manners

uhøfligt, dårlig opførsel

interfering

blande sig i

responsibility

Ansvar

dedication

Pligtopfyldenhed

Nay

Gammelt ord for nej. Her » ja, jeg vil endog sige…"

addiction

sygelig afhængighed, tilvænning

end

her: mål

means

Midler

make ends meet

» få det hele til at løbe rundt

resumed

Genoptog

derived

udledte, fik

dignifying end

ophøjende mål

obtain

Opnå

short cuts

genveje, smutveje

avoiding

Undgå

abundant

i overflod

penchant

tilbøjelighed til, forkærlighed for

research

forskning, undersøgelser

nuisance

Gene

offspring

børn, efterkommere

providers

Forsørgere

dignity

Værdighed

iminent = imminent

overhængende, truende

esteem

Agtelse

source

Kilde

sanctity

ukrænkelighed, hellighed

allow

Tillade

disgrace

vanære, bringe skam over

extend

gælde for, udvides

 

Political culture

Bribe

Bestikkelse

Currency

Valuta

(found common currency »

blevet et accepteret betalingsmiddel)

Lorryload

Lastbillæs

Councillors

Byrådsmedlemmer

Council

byråd, kommunal-

Expenditure

Udgifter

Expenditure plans

» budgetter

Diminishing

Svindende

Determination

Beslutsomhed

Dismember

skille helt ad

Office

her: embede

Approachable

tilgængelige, let at nærme sig

Board

råd, bestyrelse

Claim

Hævde

Responsive

som forholder sig til, som giver svar på

Address

at forholde sig til

Cabinet

ministerråd, regering

Motion of no confidence »

Mistillidsvotum

Conscientised

Bevidstgjort

Encouraged

tilskyndet eller opmuntret

Empower

give magt til, sætte i stand til

Voluntary

Frivillig

Voluntary institutions

Her: frivillige foreninger

Development

Udvikling

Trasperency= transperency

Gennemsigtighed

Commitment

forpligtelse, engagement

Pillars of democracy »

demokratiets grundpiller

Negligible

forsvindende lille

 

The system

Participation

Deltagelse

Consulted

rådspurgt, taget med på råd

tranquillity

Ro

commodity

Vare

vigorously

energisk, for fuld kraft

grinding

knugende, tyngende

civil strife

borgerstridigheder, indre stridigheder

contribution

Bidrag

cooperatives

her: andelsbevægelsen

resident councils

» beboerbestyrelser

dependence

Afhængighed

providing

drage omsorg for, sørge for

plucks

Plukker

plummeting »

drastisk faldende (to plummet = suse nedad med stor hast)

work pressure

arbejdspres, stress

unwittingly

uden at vide det

bombshell

Bombe

twist of irony that fate plays

» skæbnens ironi

access

Adgang

appreciate

Værdsætte

framework

struktur, skelet, ramme

incorporated

Indarbejdet

perceptions

Opfattelse

civic societies

» folkelige foreninger

volunteering organisations

» frivillige organisationer

boundaries

Grænser

rules and regulations

regler og vedtægter

citizens

borgere, indbyggere

dependency

Afhængighed

utilised = utilized

udnyttet, gjort brug af

bias = biased

forudindtaget, partisk

committed

forpligtet, engageret

scope

spillerum, plads

pillars of democracy

demokratiets grundpiller

commitment

Engagement

 

Values

Independently

Uafhængigt

Suicide

Selvmord

Drug-adicts= drug addicts

Narkomaner

Indulge

hengive sig til, svælge i

Off-springs = offspring

Efterkommere

Competitive

Konkurrencepræget

Substitute

Erstatning

Concious = conscious

Bevidst

Preserving

at bevare

Replete

fuld til overmål

Condemned

her: sanerede

Heritage

Arv

Monstrosity

uhyrlighed, afskyelighed

Municipality Halls

Rådhuse

Adoration

beundring, tilbedelse

Residential institutions

døgninstitutioner, plejehjem

Renovation

istandsættelse

Equality

ligeret

Recognising = recognizing

anerkende

Citizens

borgere, indbyggere

Treasure

skat

Experience

erfaring

Struggled

kæmpet

Foundation

fundament

Where it is due

» hvor den hører hjemme, hvor den er fortjent

Sentimental

følelsesmæssig

Compete

konkurrere

Equally

ligeligt

Labour market

arbejdsmarkedet

Countries of origin

hjemlande

Interaction

vekselvirkning, samspil

Scope

rækkevidde

Refugees

flygtninge

Employers

arbejdsgivere