Den første dag  
Didaktikovervejelser 
Diskussioner  
Kildekritik  
Kulturforskelle  
Kulturforståelse  
Links  
Materialer  
Projektopgaver   
Ungdomshuset    
 

 

 

 

Ungdomshuset

Kommunen barsler med et nyt ungdomshus. Naboerne til huset går til Lokalavisen. De frygter for deres nattesøvn. Og kommunens ældre brokker sig over, at der nu igen bruges penge på de unge. Penge som de ældre jo har tjent ind.

Mens debatten raser, nedsætter kommunen en arbejdsgruppe blandt kommunens unge, som skal levere en plan for Ungdomshuset. Spørgsmålet er nemlig, om dagens unge overhovedet kan påtage sig den demokratiske udfordring, det er at drive et Ungdomshus, der repræsenterer unge i hele kommunen? Diskussionen går højt i arbejdsgruppen, for planen skal ligge klar om en time.

Ungdomshuset er et dilemmaspil, der viser, hvor unge kan gøre deres indflydelse gældende. Det er samtidig et sted, hvor man kan øve sig i demokratiet. Både kommunen og Lokalavisen er opdigtede, og Ungdomshuset ligger på spilleplader på bordene i klasseværelserne. Rundt om bordene har eleverne påtaget sig rollen som kommunens arbejdsgruppe, der indretter café og planlægger aktiviteter. Undervejs skal grupperne forsvare deres valg af nogle varer og aktiviteter frem for andre, og ved en afsluttende afstemning vil det vise sig, om klassens medlemmer selv ville deltage til aktiviteterne og købe varerne i cafeen.

Ungdomshuset giver unge indblik i de interessekonflikter, et demokrati rummer. Spillet udgør en ramme, hvor der kan eksperimenteres med at omsætte ideer og idealer til realisme, og hvor nødvendigheden af kompromiser kan erfares. Spillet kan bruges som et afsæt til mere overordnet at diskutere demokratiske processer med udgangspunkt i det oplevede. Efterfølgende kan klassen arbejde videre ad forskellige veje. De konflikter og forhandlinger, der opstod i spillet, kan sammenlignes med parallelle eksempler fra det politiske liv. Klassen kan bruge erfaringerne til at undersøge mulighederne for at gennemføre et tilsvarende initiativ i den lokale kommune. Man kan vælge at gå mere i dybden med forbrugerpolitiske spørgsmål. Og man kan bruge spillet som afsæt til at sammenligne med demokratiske processer i andre lande.

Ungdomshuset – et demokratispil
er udarbejdet af Dansk Ungdoms Fællesråd, Mellemfolkeligt Samvirke og FDB.

Indhold: 30 lokalaviser, spilleplader, spillekort og lærervejledning.
Pris: 240,- kr. incl. moms. Bestilles hos FDB, Serviceafdelingen, Roskildevej 33, 2620 Albertslund. Tlf.: 43 86 46 51, fax.: 43 86 32 39, e-mail: skolekontakten@fdb.dk.