Definitioner  
Demokratiopfattelser  
Folkestyret  
Grundloven  
Grundlovsanalyse  
   Gæsterne  
Kommunen  
Kvinders stemmeret  
Myter
  
Om demokrati  
 
Politiske rettigheder  
 
Stemmeret  
Unge & demokrati  
  

 

 

 

Sofonea Shale fra Lesotho

Foto: MS, Jesper HeldgaardDen 32-årige Sofonea Shale er en af de mest markante repræsentanter for Lesothos ungdom. En universitetsuddannelse i sociologi og psykologi kombineret med journalistik har gjort ham til en kompetent formidler af de mange problemer, unge slås med i det moderne Lesotho.

Som fast skribent siden 1995 for et af Lesothos mediehuse og som leder af en af Lesothos største ungdomsbevægelser, Lesotho Youth Federation, har han sat sit præg på debatten om ungdomspolitik, og for nylig er han blevet udpeget som medlem af senatet, Lesothos yngste medlem nogensinde. Her er han med til at sætte dagsordenen for et styrket demokrati:

"Som aktiv deltager både i græsrodsorganisationer og i Lesothos senat har jeg med stor bekymring iagttaget kløften mellem parlamentarikerne og beboerne i landsbyerne. Jeg ser det som en vigtig opgave at bygge bro over denne kløft ved at styrke folks muligheder for at komme i kontakt med deres repræsentanter i parlamentet og presse dem til at indgå en ægte dialog med det folk, de repræsenterer".

Sofonea Shale er for øjeblikket formand for foreningen Transformation Resource Centre, en af Lesothos større menneskerettighedsorganisationer, hvis mål er at arbejde for fred, demokrati, retfærdighed og menneskerettigheder. Organisationen støtter lokale organisationer og vejleder i ledelse og deltagerstyre blandt de landsbyboere i Lesothos bjergområder, der er berørt af det afrikanske kontinents største dæmningsprojekt, Katse Dam.

Fakta om Lesotho

Befolkning:
Ca. 2 mio. indbyggere, hvoraf 73% bor i landområder. Den årlige tilvækst er på 2,2%. Engelsk er officielt sprog, men derudover tales sesotho.

Geografi:
Arealet er på 30.352 km2, og Lesotho er således mindre end Danmark. Landet er til alle sider omkranset af Sydafrika. Hovedstaden Maseru har godt 200.000 indbyggere. Andre større byer er Leribe og Mafeteng.

Sociale forhold:
91% af befolkningen har adgang til rent vand og 80% til basal sundhedstjeneste. Der er én læge pr. 25.000 indbyggere. Af 1.000 nyfødte dør de 92, inden de fylder fem år. 16% af børn under fem år lider af fejlernæring. 82% af den voksne befolkning er analfabeter.

Økonomi:
Den gennemsnitlige årlige indkomst er 570 dollars (ca. 5.000 kr.) pr. indbygger. Den beskedne eksport består især af tekstiler og mohair. 17% af eksportindtægterne går til betaling af udlandsgælden. U-landsbistanden svarer til 17% af bruttonationalproduktet. Indtægterne fra migrantarbejderne i Sydafrika udgør 40% af bruttonationalproduktet.

Politik:
Demokrati fra 1966 til 1970, hvor militœret tog magten ved et kup og sad ved magten til 1993. Siden har Lesotho været et konstitutionelt kongedømme. Ved det seneste valg i 1998 opstod der uro omkring stemmeoptællingen. Tropper fra Sydafrika og Botswana gik ind og genetablerede ro og orden. Med sydafrikansk mægling blev der etableret en midlertidig politisk ledelse (IPA) med deltagelse af alle politiske partier. IPA har til opgave at overvåge udviklingen i landet, indtil et nyvalg kan organiseres. Det forventes at finde sted i 2002.

Retur til Gæsterne