Definitioner  
Demokratiopfattelser  
Folkestyret  
Grundloven  
Grundlovsanalyse  
   Gæsterne  
Kommunen  
Kvinders stemmeret  
Myter
  
Om demokrati  
 
Politiske rettigheder  
 
Stemmeret  
Unge & demokrati  
  

 

 

 

Rita Drania Popo fra Uganda

Foto: MS, Jesper HeldgaardRita Drania Popo har mange års erfaring med undervisning og formidling i Uganda. Hun har været både lærer og viceskoleinspektør og sidder nu i skolebestyrelsen for en række folkeskoler. Rita har løbende deltaget i pædagogiske efteruddannelseskurser og er nu ved at tage en pædagogisk eksamen fra universitetet i Makerere.

Rita er meget involveret i arbejdet med at uddanne de sudanesiske flygtninge, som opholder sig i den nordlige del af Uganda. På grund af borgerkrigen i det sydlige Sudan er mange flygtninge strømmet ind over grænsen til Uganda. De er uden helt basale færdigheder som for eksempel at kunne læse og skrive. Endelig er Rita involveret i politisk arbejde for at sikre lokalområderne del i udviklingen. Ved valget i 1998 blev hun valgt til en af kvindeposterne i District Executive Council, der svarer nogenlunde til vores amtsråd. Her er hun formand for udvalget for sundhed, miljø, kønsspørgsmål.

Fakta om Uganda

Befolkning:
Ca. 21,5 mio. indbyggere. Den årlige tilvækst er på 2,7%. Der er mere end 30 forskellige stammer og næsten lige så mange sprog. Swahili og engelsk er officielle sprog. 9 ud af 10 ugandere bor på landet. Godt halvdelen af uganderne er kristne, en tredjedel bekender sig til traditionelle religioner, og en minoritet på ca. 10% er muslimer.

Geografi:
Ugandas areal er 241.000 km2 – 5½ gange større end Danmark. Hovedstaden Kampala ligger tæt ved Viktoriasøen. Store dele af landet ligger omkring 1000 m over havoverfladen.

Sociale forhold:
Af 1000 nyfødte dør de 97, inden de fylder fem år. I gennemsnit skal 25.000 ugandere deles om en læge. 38% af den voksne befolkning er analfabeter. Det anslås, at mellem 1 og 2 mio. ugandere er smittet med hiv. Den gennemsnitlige forventede levealder er omkring 42 år. 26% af børn under fem år er fejlernærede.

Økonomi:
Den gennemsnitlige årlige indkomst pr. indbygger er 310 dollars (ca. 2.500 kr.). Den altoverskyggende eksportvare er kaffe. U-landsbistanden svarer til 19% af bruttonationalproduktet. Uganda bruger ca. 46% af sine eksportindtægter til at betale af på udlandsgælden.

Politik:
Præsident Yoweri Museveni og hans NRM-bevægelse har været ved magten siden 1986. I 2000 afholdtes en folkeafstemning om den fremtidige styreform, og resultatet blev fortsættelsen af et såkaldt partiløst system. I 2001 afholdtes præsidentvalg, hvor Præsident Museveni genvalgtes med knapt 70% af stemmerne.

Retur til Gæsterne