Definitioner  
Demokratiopfattelser  
Folkestyret  
Grundloven  
Grundlovsanalyse  
   Gæsterne  
Kommunen  
Kvinders stemmeret  
Myter
  
Om demokrati  
 
Politiske rettigheder  
 
Stemmeret  
Unge & demokrati  
  

 

 

 

Prem Prasad Timsina fra Nepal

Foto: MS, Kim Dang TrongNepal er blevet et populært turistmål for danskere, men de fleste danskere ser kun Nepal på overfladen. Under den klare himmel og bag de smukke bjerge findes et samfund med kraftig kvindeundertrykkelse, piger der bliver solgt til prostitution, kasteløse uden rettigheder. Prem Timsina fra Nepal arbejder i de øde bjergegne på at få demokratiet ud til dem, der aldrig har haft fordel af det.
"Problemet er den store forskel på rige og fattige", siger han.

Nepal fik demokrati i 1990/91. Men i et land, hvor over halvdelen ikke kan læse og skrive, og hvor de ufremkommelige bjerge gør enhver kommunikation vanskelig, er det svært at informere befolkningen om dens rettigheder. Det hinduistiske kongedømme er stadig dybt præget af kastesystemet, der opererer med såkaldt urørlige og lavkaster i befolkningen. Og det feudale system med store jordbesiddere findes fortsat.

Prem Timsina kommer fra et af de fattigste områder i det østlige Nepal. For at komme dertil skal man enten flyve fra Kathmandu ind til en lille landingsbane eller gå i tre til fire dage. Elektricitet findes ikke, og en telefon er kun at finde i den største by, Bhojpur. Det er en typisk bjerglandsby på toppen af en bjergkæde i cirka 2000 meters højde. Stort set alle er bønder, der dyrker majs og ris. 80% lever under fattigdomsgrænsen.

Prem Timsina selv tilhører brahmanerne, der betragtes som den øverste kaste. Men han kommer fra en fattig familie. Prem Timsina arbejder for hjælpeorganisationen Plan International, hvor han arbejder med at uddanne børn, kvinder og marginaliserede grupper - de laveste kaster.

Fakta om Nepal

Befolkning:
23 mio. indbyggere. Heraf bor 90% på landet. Befolkningstilvækst 2,8% pr. år. Befolkningen er delt på mere end 40 etniske grupper. Der tales 36 forskellige sprog ud over det officielle nepali, som et flertal forstår. Hinduismen er statsreligion, men 17% er buddhister. Hertil kommer mange andre religioner.

Geografi:
Arealet er på 143.000 km2. Klimaet er tempereret i de højtliggende bjergområder, hvor 8% af befolkningen bor og subtropisk i de lavere bjergområder (45% af befolkningen) og i lavlandet (47%) langs grænsen til Indien. Hovedstaden Kathmandu ligger i 1.100 meters højde i landets største dal omtrent midt i landet. Andre større byer er Biratnagar, Pokhara og Birgunj.

Sociale forhold:
Indkomstfordelingen er meget skæv. En gennemsnits bondefamilie har op til 1 hektar jord og en pengeindkomst på få hundrede danske kroner om året. Høsten giver kun mad til en del af året.
59 % af den voksne befolkning er analfabeter. Mange børn kommer aldrig i skole. Blandt 1.000 nyfødte dør 75, før de fylder fem år. 46% har adgang til rent drikkevand. Der er én læge pr. 16.500 indbyggere, men over halvdelen af lægerne bor i hovedstaden. 47% af børn under fem år er fejlernærede.

Økonomi:
Den gennemsnitlige årlige indkomst pr. indbygger er 220 dollars (ca. 2.000 kr.). Udlandsgælden svarer til 57% af nationalindkomsten og er stærkt voksende. Den vigtigste eksportvare er håndknyttede tæpper. Bistand og turisme er de vigtigste kilder til fremmed valuta. Danmark er tredje største bistandsyder. Bistanden udgør 10% af bruttonationalproduktet.

Politik:
Landet blev samlet som nation i 1769 og var enevældigt kongedømme, indtil adelsfamilien Ranas diktatur fra 1847-1951. Fra 1966 var det enevældige kongedømme suppleret med en rådgivende Nationalforsamling. En folkelig bevægelse gennemtvang i 1990 et konstitutionelt kongedømme med flerparti-system og demokratiske valg. Kongrespartiet, Kommunisterne og det Nationale Folkeparti har dannet skiftende regeringer.

Retur til Gæsterne