Definitioner  
Demokratiopfattelser  
Folkestyret  
Grundloven  
Grundlovsanalyse  
   Gæsterne  
Kommunen  
Kvinders stemmeret  
Myter
  
Om demokrati  
 
Politiske rettigheder  
 
Stemmeret  
Unge & demokrati  
  

 

 

 

Kommunen

Kommunens arbejdsproces fra idé til lov

Det øverste organ i en kommune er kommunalbestyrelsen, som i nogle kommuner kaldes byrådet eller borgerrepræsentationen. Borgmesteren er ansvarlig for, at kommunalbestyrelsens beslutninger gennemføres, og for den daglige ledelse af kommunen sammen med kommunaldirektøren. 

Forslaget til en ny lov kan komme fra almindelige mennesker, virksomheder, foreninger, græsrodsbevægelser, kommunalbestyrelsesmedlemmer eller borgmesteren. Nogle af lovene er bestemt på forhånd fra amtet eller staten. Staten har generelt set ansvar for de store beslutninger, der angår hele landet, og kommunen har ansvar for de små, der kun angår kommunen.

Ansvarsfordeling
  • Staten har bl.a. ansvaret for politi, universiteter og handelsskoler.
  • Amterne har bl.a. ansvaret for sygehuse, gymnasier og den regionale trafik.
  • Kommunerne har bl.a. ansvaret for biblioteker, folkeskoler, rensningsanlæg og plejehjem.

Foto: MS, Jesper HeldgaardKommunens forvaltninger undersøger ideen for at vurdere, om den kan gennemføres, hvordan, og hvad det vil betyde. Der er typisk forvaltninger for de vigtige områder, som kommunen tager sig af. For eksempel kan der være en socialforvaltning, en sundhedsforvaltning og en uddannelsesforvaltning. Det er forvaltningernes arbejde at sørge for de faglige og tekniske informationer, som politikerne har brug for for at kunne træffe beslutninger.

Dernæst skal forslaget behandles i et fagligt udvalg afhængigt af, hvad forslaget drejer sig om. Udvalgene består af valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Hvis det faglige udvalg ikke forkaster forslaget, sendes det videre til økonomiudvalget, som undersøger de økonomiske konsekvenser af det.

Endelig skal forslaget, når udvalgene har færdigbehandlet det, diskuteres og til afstemning hos de folkevalgte politikere i kommunalbestyrelsen.

Før en beslutning bliver truffet, skal forslaget undervejs i processen sendes til høring, hos de forskellige parter i kommunen, som det vil komme til at berøre. Det kan fx være en skolebestyrelse, det lokale erhvervsliv, et ældreråd, en beboerforening eller lignende. De får så mulighed for at komme med indsigelser eller kommentarer til forslaget. Ved større beslutninger som fx ved ændringer i en lokalplan skal alle borgere i det berørte område have mulighed for at komme med indsigelser, det kan fx ske ved, at man indkalder til et borgermøde.