Definitioner  
Demokratiopfattelser  
Folkestyret  
Grundloven  
Grundlovsanalyse  
   Gæsterne  
Kommunen  
Kvinders stemmeret  
Myter
  
Om demokrati  
 
Politiske rettigheder  
 
Stemmeret  
Unge & demokrati  
  

 

 

 

Demokratiopfattelser

Der er mange opfattelser af, hvordan indflydelsen skal fordeles mellem borgere og deres valgte repræsentanter i det "ideelle demokrati". Disse opfattelser kan i grove træk opdeles i deltagelses- og konkurrencedemokrati.

Konkurrencedemokrati

Deltagelsesdemokrati

1. Demokrati er en politisk metode; et middel til at træffe politiske beslutninger gennem eliternes konkurrence om folkets stemmer ved periodiske og frie valg.

1. Demokrati er et ideal, der realiseres, når alle borgere aktivt tager del i alle de politiske beslutninger, der berører dem.

2. Vælgerne udøver kontrol over lederne gennem vælgersanktionen: I kraft af truslen om at afsætte de valgte ledere sikres, at de politiske beslutninger er i overensstemmelse med befolkningens (flertallets) interesser.

2. Folkets kontrol ligger i medbestemmelsesret og direkte deltagelse i beslutningerne.

3. Deltagelsesbegrebet er snævert: Politisk deltagelse = valgdeltagelse.

3. Deltagelsesbegrebet er bredt: Det omfatter både mangfoldighed af aktiviteter rettet mod politiske beslutninger samt deltagelse på andre områder.

4. Deltagelsen er indirekte: Folket deltager ikke direkte i formuleringen af politiske beslutninger, men vælger ledere, der bemyndiges til at træffe beslutninger på vælgernes vegne.

4. Deltagelsen er både direkte og indirekte: Ved siden af den indirekte deltagelse bør folket direkte tage del i beslutningerne på forskellige områder.

5. Deltagelsen er instrumentel: Den sigter på udvælgelsen af politiske ledere og derigennem påvirkning af politiske beslutninger. Deltagelsen har en beskyttende funktion.

5. Deltagelsen er både instrumentel og et mål i sig selv: Udover at påvirke politiske afgørelser har deltagelsen en opdragende og udviklende funktion for det enkelte menneske.

Kilde: Jørgen Goul Andersen, Politik og samfund i forandring, Columbus, 1993