Definitioner  
Demokratiopfattelser  
Folkestyret  
Grundloven  
Grundlovsanalyse  
   Gæsterne  
Kommunen  
Kvinders stemmeret  
Myter
  
Om demokrati  
 
Politiske rettigheder  
 
Stemmeret  
Unge & demokrati  
  

 

 

 

David Makali fra Kenya

Foto: MSDavid Makali er 32 år og leder af The Media Institute i Nairobi i Kenya. Han har gennem hele sit liv og sin journalistiske karriere oplevet de politiske stridigheder og den undertrykkelse af ytringsfrihed, som præger Kenya. Da han på grund af sit "forkerte" etniske tilhørsforhold blev nægtet adgang til jurastudiet som ung, uddannede han sig i stedet til journalist.

I 1993 begyndte David at skrive for avisen The People. Hurtigt ragede han uklar med regeringsmagten, da han i en artikel afdækkede, hvordan regeringen styrede domstolene i landet. Resultatet var, at han og hans redaktør blev anklaget for æreskrænkelse, idømt en bøde svarende til 100.000 kr. samt pålagt at udtale en offentlig undskyldning. David kunne ikke betale en så stor bøde og nægtede desuden at afgive den krævede undskyldning. Han blev derefter fængslet, i perioder i isolation. Efter en tid i isolation blev han genfremstillet i retten med samme krav om at give en undskyldning. Da David stadig nægtede, at der var grund til at undskylde, måtte han tilbage til fængslet. Først efter en masse offentlig opmærksomhed og en indsats fra Amnesty International blev David løsladt.

I 1997 grundlagde David sammen med et par andre journalister The Media Institute, et uafhængigt institut, som har til formål at overvåge mediesituationen i Kenya og arbejde for pressefrihed. The Media Institute uddanner journalister og udgiver et månedligt nyhedsbrev, Xpression Today. Her følger man den demokratiske udvikling (eller manglen på samme) i Kenya og bringer historier, som andre medier ikke længere vil eller tør formidle.

Fakta om Kenya

Befolkning:
29,4 mio. indbyggere. Befolkningstilvæksten er 3%. Engelsk og kiswahili er officielle sprog. Derudover findes omkring 40 lokale sprog.

Geografi:
Kenyas areal er på 580.370 km2 – 13 gange Danmarks størrelse. Kun under 20% af landet er egnet til agerbrug. Hovedstaden Nairobi skønnes at have 2,7 mio. indbyggere og er i kraftig vækst. Andre store byer er Mombasa, Kisumu og Nakuru.

Sociale forhold:
Den gennemsnitlige forventede levealder er 57 år. 90 ud af 1000 nyfødte dør, inden de er fem år. 23% af den voksne befolkning er analfabeter. Næsten halvdelen af befolkningen lever i fattigdom, på landet eller i byernes slumområder. Dette tal har været konstant de sidste 15 år.

Økonomi:
Den gennemsnitlige årlige indkomst er 360 dollars (ca. 3.000 kr.) pr. indbygger. Efter østafrikanske forhold har Kenya en betydelig industri. Landbruget er vigtigste erhverv og giver de største eksportindtægter, især te, kaffe og havebrugsprodukter. En vigtig kilde til fremmed valuta er turisme. Udviklingsbistanden svarer til 16% af bruttonationalproduktet.

Politik:
Partiet KANU har regeret siden uafhængigheden i 1963. Gennem forfatningsændringer er mere og mere magt blevet samlet hos regeringen og især præsidenten. Præsidenten har siden 1992 været Daniel Arap Moi.

Retur til Gæsterne