Global undervisning nr. 17 (2003)

U-landsbistand til børn

Man ligger som man har redt, eller hvad skal vi med u-landsbistand?

Af Bettina Gram
Nød og elendighed tårner sig op foran tv-skærmen: krigens ofre i Irak, palæstinensiske børn ramt af israelske soldaters kugler på Vestbredden i Israel, sultende børn i Etiopien…

Trænger de nødlidendes smerte ud igennem skærmen, eller forbliver den lukket inde i flimmerkassen? Reaktionerne i de danske stuer er mange: "Det er forfærdeligt, men jeg kan ikke holde ud at se på det," fastslår den følsomme som må slukke eller zappe væk. "Det er forfærdeligt, det må der gøres noget ved," siger humanisten der ikke vil lade stå til. "Hvad skal jeg dog stille op med det, jeg kan jo ikke gøre noget," udbryder den afmægtige. "Verden er af lave, og man ligger som man har redt," siger den egoistiske.

Danskerne og bistand
Danskernes bevæggrunde til at give u-landsbistand, også kaldet udviklingsbistand eller udviklingshjælp, er mange. I takt med skiftende politiske strømninger og regeringer ændrer holdningerne sig, også til bistanden. Under den tidligere regering var bistandshjælpen inde i varmen: Danmark gav en procent af sin bruttonationalindkomst (BNI) til hjælp til fattige lande – FNs minimumsanbefaling ligger på 0,7 procent. Dermed lå vi i top som det land der gav den største procentdel af sin BNI til udviklingsbistand. Under den nuværende regering er u-landsbistanden røget ud i kulden og ramt af nedskæringer – til fordel for skattelettelser og bedre sundhedsvæsen til danskerne selv.

Men hvad siger befolkningen? "En undersøgelse af holdninger til u-landsbistand og miljøbistand" fra februar i år viser at syv ud af ti danskere mener at niveauet af offentlige udgifter til u-landshjælpen er passende eller for lavt. Seks ud af ti mener at der er råd til at betale både for de ældre/syge og for bistanden, og seks ud af ti er imod skattelettelser hvis disse finansieres gennem besparelser på bistanden. Undersøgelsen er gennemført af Mette Tobiasen, adjunkt ved Aalborg Universitet, i samarbejde med firmaet AC Nielsen AIM..

Indgange til børn og unge
Et er hvad voksne læser, ser og mener om behovet for hjælp til verdens fattigste. Noget andet er børn og unges forhold til emnet. Hvordan ser sagen ud fra deres øjne, og hvilke muligheder har de for at tage stilling og handle derefter?

Med dette nummer af Global Undervisning ønsker vi at give jer forskellige indgange til at arbejde med emnet u-landsbistand. Det handler om at åbne elevernes øjne mod omverdenen og give dem mulighed for at forholde sig til jævnaldrendes liv i andre lande. Ideen er at give danske børn et indblik i de enorme forskelle i børns levevilkår og muligheder – og forklare årsager dertil – og at sætte dem i stand til at diskutere udviklingsbistand som et middel til at mindske ulighederne.

God fornøjelse med materialet!

 


Foto: Peter Bishop

Aktuelt emne:
Introduktion

Undervisningsideer:
0.-3. klasse
4.-6. klasse
7.-10. klasse

Materialer til:
0.-3. klasse
4.-6. klasse
7.-10. klasse
læreren