Global undervisning nr. 16 (2003)

Krig

Undervisningsidé til 8.-10. klasse

Retssagen

Formål: 
At føre forsvar for eller imod en sag, i dette tilfælde en løsning på Irak-konflikten. Både krigsmodstanderne og krigsfortalerne skal have en forsvarer, der kan argumentere for sagen.

Tid:  
Min. 6 lektioner i klassen samt hjemmearbejde

I Irak-konflikten skildres parterne ofte som ’den gode’ og ’den onde’. Hvem, man udnævner til hvad, afhænger af, hvem man er, hvor og hvordan man lever, hvordan man er opdraget, og hvordan ens tilværelse har formet sig. Men ofte er svarene præget af, at man ikke har gjort sig dybe tanker om spørgsmålene og derfor tænker enten gennem sin erfaring eller gennem følelserne. Mange er derfor tilbøjelige til at "gå mere efter manden end efter sagen" og undersøger ikke nærmere, hvad konflikten handler om.

I en retssag rummer en konflikt to parter, der har hver deres fortalere. De forholder sig til sagens præmisser, uddyber dem med begrundelser, og når gennem denne argumentation frem til en konklusion, som man kan afgøre sagen på – hvis det er muligt. Undertiden afsluttes en retssag med, at sigtelsen bliver frafaldet, dvs. at der ikke er beviser nok til at føre sagen frem til en domfældelse. Men denne afgørelse er ingen garanti for at konflikten ophører. Der er bare ikke noget grundlag for en retskendelse.

1.
Et læreroplæg til klassen kunne laves efter spørgsmål som:

bulletHvem er de to parter i Irak-konflikten?
bulletHvad står de for hver især?
bulletHvad bygger de deres præmisser på?
bulletHvordan argumenterer de?
bulletHvordan spiller historiske kendsgerninger ind på deres argumentation?
bulletHvordan søger de at overbevise andre om rigtigheden af deres påstande?

2.
Nu overvejer hver enkelt elev, hvor han/hun står i konflikten, og hvorfor? De skriver hver især nogle påstande (hovedsynspunkter) ned, som de begrunder med eksempler. Sedlerne hænges op i klassen, alle går rundt og læser og kan på den måde byde ind på en makker til næste fase.

3.
Eleverne fordeles parvis, så to krigsmodstandere er sammen, og to krigsfortalere er sammen. De forbereder deres forsvarstale to og to med de eksempler og begrundelser, de kan blive enige om vil styrke deres sag bedst muligt. De kan evt. bruge et mindmap til at holde styr på deres synspunkter (præmisser) og argumenter (bevisførelse).

Desuden skal de finde bevismateriale for deres begrundelser i form af kort, citater og billeder, som de kan vise på overheadprojektor under deres procedure.

4.
Læreren udpeger et par, der får 15 min. til at fremføre deres påstande, præmisser og argumentation for hele klassen ved hjælp af det materiale, de har fundet.

Mens det sker, sidder resten af klassen parvis med deres argumenter og materialer.

Når fremlæggelsen er færdig, supplerer klassen med spørgsmål eller modargumenter ud fra den forberedelse, hvert enkelt par foretog. De har måske andre eksempler på citater, billeder osv., som kaster nyt lys over sagen.

5.
En afsluttende diskussion kan tage udgangspunkt i spørgsmål som:

bulletKan begge parter have uret eller ret?
bulletKan et ondt menneske kæmpe for det gode?
bulletKan et godt menneske kæmpe for det onde?
bulletHvad er gevinsten ved at skildre en konflikt som en dyst mellem to personer?
bulletHvad er styrken ved at se på konflikten som en brydning mellem interesser, forudsætninger og værdier?

6.
Eleverne kan kategorisere en evaluering inden for følgende områder:

bulletDet jeg har lært om historie, kulturhistorie, geografi.
bulletDet jeg har lært om samfundsforhold, økonomi og jura.
bulletDet jeg har lært om politik og internationalt samarbejde.
bulletDet jeg har lært om kommunikation, argumentation og konfliktløsning.
bulletDet jeg har lært om mig selv og andre.

Elevmaterialer

Alle børn skal have det godt
- Børn digter om børn i verden

Af Adil Erdem (red.)
I digtsamlingen fortæller danske børn og unge bl.a. om, hvad det vil sige at være fremmed, om at være i krig og om at føle sig alene.
CDR-Forlag og UNICEF Danmark, 2000. 45 sider, ill. indbundet. 48,00 kr. (sk). Til 8.-10. klasse.

Der er en grænse
Om menneskers rettigheder i krig og konflikt

Af Karsten Møller

Grundlæggende viden om Røde Kors’ principper og Genève-konventionerne. Opgaver, åbne spørgsmål og oplæg til diskussioner sætter eleverne i gang med at reflektere over, hvordan de selv reagerer i konfliktsituationer. Mappe m. elevhæfte (24 s.), lærervejledning (12 s.), opgaveark, noter til opgaverne og fact sheets.
Dansk Røde Kors, 1995. Gratis. Bestilles hos Dansk Røde Kors på på tlf. 35 25 92 49. (DC-nr. 32.3). Til 9.-10. klasse.

Fjender og fjendebilleder
Af Peter Bejder og Kim Boye Holt

Bogen gennemgår med fotos, tegneserier og uenige kilder en lang række fjendebilleder, fra fodboldkampe, danske ghettoer og verdenskrige. Den viser, at fjendebilleder tilpasser sig tiden og dens behov.
Mellemfolkeligt Samvirke, 2003. 64 sider, ill. med fotos og tegninger. 168 kr. Udkommer maj 2003. Til 7.-10. klasse.

Krigens børn
ZAPP jorden rundt nr. 5, 1996
Millioner af teenagere deltager i krige verden over eller er på flugt. Beretninger fra bl.a. Rwanda. Gratis undervisningsmateriale kan bestilles. Videoen "Junior Rambo" følger gratis med ved køb af klassesæt.
Mellemfolkeligt Samvirke, 1996. 36 sider, ill. 15 kr. 15 stk. 120 kr. 25 stk. 150 kr. (DC-nr. 30.1662). Til 8.-10. klasse.

Med livet som indsats
Elevhæfte om børn i krig, gadens børn og børnearbejdere.
UNICEF Danmark og Red Barnet, 1998. 34 sider, ill. 35 kr. Bestilles hos UNICEF Danmark på tlf. 35 27 38 00. Til 8.-10. klasse.

Spinkle håb
"Fotofortællinger" om bl.a. børnearbejdere, gadebørn og børn i krig fra forskellige lande. UNICEF Danmark og Red Barnet, 1998. 56 sider, ill. 40 kr. Bestilles hos UNICEF Danmark på tlf. 35 27 38 00. Til 8.-10. klasse.

Kombineret materiale
Børns rettigheder
undervisningsforløb
- Undervisningsmappe for 0.-10. klasse

Mappen samler en række undervisningsforløb af danske og udenlandske gæstelærere inden for temaet: "Børns rettigheder". Undertemaerne er: børn i krig, gadebørn, børneprostitution og børnearbejde. Gæstelærernes undervisning lægger op til elevernes aktive medvirken, blandt andet via internet.
Oplysningscenter om Den 3. Verden, O3V, 1998. 20 sider, ill. Materialet er gratis og kan hentes på www.o3v.dk eller bestilles på tlf. 86 12 20 78. Til 7.-10. klasse.

Video
Carlos & Abel

Af Flemming Lyngse

12 års borgerkrig er afsluttet i El Salvador. To personer fra hver side af borgerkrigen fortæller deres historie. Abel, som har mistet sin familie i Sumpul-massakren og Carlos, soldat i hæren. Er en forsoning mulig? Medfølgende hæfte om konflikt og forsoning samt oplysning om den politiske situation.
Folkekirkens Nødhjælp, 1997. VHS, 15 min. Udlånes for 50 kr. Bestilles via www.noedhjaelp.dk eller på tlf. 33 15 28 00. Til 8.-10. klasse.

Video
Parat start...
- Portræt af 6 unge fra Mozambique

Alle unge i Mozambique er vokset op med krig. I dag er krigen slut, og for landets befolkning lyder startskuddet på en fredelig fremtid. Men hvad sker der i hovederne på en generation, som har fået angst, terror og død i vuggegave? I filmen forklarer seks unge mozambiquere, hvordan de nu er parate til et liv i fred
. Filmen er produceret af Helle Maj og Jørn Stjerneklar i samarbejde med Danmarks Radio og Dansk Ungdoms Fællesråd, 1998. 28 min. VHS med danske tekster. 50 kr. Bestilles hos Dansk Ungdoms Fællesråd på tlf. 39 29 88 88. (DC-nr. 30.1664). Til 8.-10. klasse.

Video
Soldier Boy

Om 13-årige Mike, som er hovedpersonen i en film om børnesoldaters liv. Børn under 12 år bør se den sammen med voksne. Instr. af Frode Højer Pedersen.
UNICEF Danmark, 2000. VHS 30 min. 75 kr. Bestilles hos UNICEF Danmark på tlf. 35 27 38 00. Til 9.-10. klasse.

Udstilling
Når krig bliver fej

10 plancher (60x84 cm) om børn i krig og om landminer. Medfølgende lærervejledning. Leveres i stor kuffert.
UNICEF Danmark, 1997. Udlånes gratis mod betaling af fragt. Bestilles hos UNICEF Danmark på tlf. 35 27 38 00. Til 6.-10. klasse.

Internet
Global Express
Undervisningsmateriale relateret til aktuelle emner i de engelske medier. Nyeste nummer "Iraq: In search of resolution" indeholder faktasider og elevopgaver med fokus på konfliktløsning. Kan frit hentes/bestilles på www.dep.org.uk/globalexpress. Til 8.-10. klasse.

Internet
Militære kort over Irak

Til 8.-10. klasse.
Over Basra, Mosul, Kirkuk
www.lib.utexas.edu/maps

Internet
Nyhedsside om krigen mod Irak
Den engelske avis Guardians nyhedsside om Irak konflikten, med nyheder, kommentarer og analyser.
Til 9.-10. klasse. www.guardian.co.uk/Iraq

Internet
Præsident Bush’s ugentlige radiotaler

Den amerikanske præsidents hjemmeside.
Til 8.-10. klasse. www.whitehouse.gov/news/radio

Lærermaterialer

Den afghanske forbindelse
- Al-Qaeda netværk og den globale terrorisme

Af Jan Aagaard, Lars Erslev Andersen

Historien udspiller sig i Afghanistan under den sovjetiske besættelse i 1980'erne, hvor der bliver uddannet tusindvis af hellige krigere fra Mellemøsten. Bogen beskriver baggrunden, finansieringen og organiseringen af Al-Qaeda netværket og analyserer netværkets rolle i den globale terrorisme.
Mellemfolkeligt Samvirke, 2002. 144 s. ill. 198, 00 kr. Læs mere på www.ms.dk. (DC-nr. 34.38)

Søvngængerland
Af Mia Couto. Oversat af Ole Eistrup

Den gamle Tuahir og drengen Muidinga har forladt en flygtningelejr under borgerkrigen i Mozambique. Tuahir har reddet Muidinga fra at dø, men drengen kan intet huske om sig selv. Ved en udbrændt bus finder de en bunke stilehefter hvori en vis Kindzu har nedskrevet sine oplevelser siden han forlod sin landsby, og Muidinga giver sig til at læse højt af dem. Bogen igennem veksler kapitlerne imellem Tuahirs og Muidingas ofte mytisk prægede oplevelser og Kindzus beretning. Ved således at følge forskellige mennesker, hvis spor krydser hinanden i fortid og nutid, fortæller Couto om holdninger og stemninger i Mozambique siden selvstændigheden, ikke mindst præget af borgerkrigen, og gør det på en utrolig "afrikansk" måde.
Forlaget Hjulet, 2000. 245 sider. 68 kr. (DC-nr. sk)

Tiden læger alle sår
Kontakt Internationalt Magasin nr. 5, 2001
Forsoning kan være lige så smertefuld som krigen selv. Kontakt går bag om verdens glemte konflikter.
MS, 2001. 52 sider, ill. 15 kr. (DC-nr. 32.7) Læs mere på www.ms.dk

Konsensus og konflikter
Global Undervisning nr. 4, 1999
Indeholder undervisningsideer om "konfliktløsning" og "civil ulydighed". Se mere på udgivelsen globalundervisning kons04-99 på globalskole".

Internet
Initiativet STOP TERRORKRIGEN
Hjemmeside for danske aktivister mod USA's terrorkrig. Siden opdateres jævnlig med nyheder, synspunkter og artikler om krigen mod Irak.
www.stop-terrorkrigen.dk

Internet
Iraks FN-missions hjemmeside
Iraks FN-missions hjemmeside beskriver Irak-konflikten med den irakiske regerings øjne. Her er bl.a. Saddam Husseins taler, kommentarer, våbeninspektørernes besøg, statistiker over døde som følge af FN's sanktioner og lidt om Iraks historie. www.iraqi-mission.org. OBS! kan være ude af drift pga. konflikten i Irak.

Internet
Krigen mod Irak

Mellemfolkeligt Samvirkes hjemmeside indeholder udtalelser fra MS i Danmark og fra partnere i Syd samt mange danske og udenlandske links.
www.ms.dk

Internet
One World on Iraq

Den NGO-baserede internationale internetportal OneWorlds nyhedsside om Irak-konflikten.
www.oneworld.net/specialreports/iraqunderpressure

 


Aktuelt emne:
Introduktion
Ideer & materialer:
0.-3.kl. Dilemmaer
4.-10.kl. Billedlæs- ning
4.-10.kl. Årets foto
4.-10.kl. Bag frontlinjen
8.-10.kl. Retssagen