Global undervisning nr. 16 (2003)

Krig

Undervisningsidé til 4.-10. klasse

Bag frontlinjen

Formål:
At nuancere det ofte entydige indtryk man får af et land og et folk i krig, for derved at synliggøre de ganske almindelige mennesker, som krigen får konsekvenser for.

Tid:
Min. 8 lektioner

1.
Klassen får som overordnet emne: Hvordan er folket og landet bag denne krig? Læreren laver et oplæg om det valgte land.

Hvis valget falder på Irak, vil det være relevant at fortælle om gamle kulturer i Assyrien; Babylon, Assyrien og Det osmanniske Rige. Læreren kan tage udgangspunkt i Bibelen og Koranen, der belyser et af verdens tidligste og rigeste kultursamfund mellem floderne Eufrat og Tigris. Her findes også belæg for, at området med sine naturrigdomme op gennem historien har givet anledning til konflikter, når naboer eller fremmede ville have andel i overfloden. Her kommer også olien ind i billedet, og dermed et væsentligt spørgsmål i den aktuelle konflikt.

Irak har med sine mange forskellige folkeslag ikke formået at skaffe fred inden for landets egne grænser. Moderne historie viser, hvordan politiske og etniske uoverensstemmelser er endt i blodige konflikter, som har kostet mange menneskeliv og sendt folk i eksil. De sanktioner mod landet, som FN og dermed det internationale samfund indførte i 1991, har yderligere svækket det irakiske folks modstandskraft mod sygdom, sult og undertrykkelse.

2.
Eleverne vælger parvis et delspørgsmål inden for befolkning, geografi, historie, religion, kultur, politiske forhold osv.

Elevmaterialer

Flugt
ZAPP jorden rundt nr. 1, 1999
Om verdens flygtninge – udgivet i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Cd-rommen "Den globale skive" fra Dansk Flygtningehjælp medfølger gratis ved køb af klassesæt. ZAPP er ilagt et tillæg til eleverne med tips, links til internettet og gode ideer til det videre arbejde.
Gratis lærervejledning kan bestilles. Mellemfolkeligt Samvirke. 40 sider, ill. 15 kr. 15 stk. 120 kr. 25 stk. 150 kr. (DC-nr. 30.1645). Til 8.-10. klasse.

Somalia og Irak
Dansk Flygtningehjælp har netop udgivet baggrundshæfter om Somalia og Irak, hver især med en vifte af artikler og portrætter om blandt andet historie, politiske forhold, flygtninge, kultur og familieformer. Hæfterne kan læses af lærere, der ønsker en viden om landene eller har elever med flygtningebaggrund.

Materialerne koster 60 kr. stk. og kan bestilles på tlf. 33 73 50 00. Til 8.-10. klasse.

Video
En flygtning vender hjem - Cambodja efter 20 års borgerkrig

Filmen beskriver Cambodja efter 20 års borgerkrig. Den tager udgangspunkt i en familie, der for nylig er vendt tilbage til sin landsby i junglen efter år i flygtningelejre. Filmen giver et kort rids af familien såvel som hele landets historie, siden den nu afdøde Pol Pot kom til magten.
Folkekirkens Nødhjælp, 1998. VHS, 27 min. Udlånes for 50 kr. Bestilles via www.noedhjaelp.dk eller på tlf. 33 15 28 00. Til 8.-10. klasse.

Kombineret materiale
Brændpunkt IRAK
Temanummer af Undervisningsavisen.dk
Inspiration til undervisning i bl.a. geografi, samfundsfag og projektforløb i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne. Gyldendal Uddannelse og Politiken, 2003.
Undervisningsavisen sælges i klassesæt a 28 stk. Et klassesæt koster kr. 400,00 (excl. moms og forsendelse) og bestilles på tlf. 33 75 55 60. Til 8.-10. klasse.

Internet
Verdens flygtninge

I web-kataloget "Verdens flygtninge" kan man finde korte tekster om konflikter og flygtninge i mere end 70 lande verden over. Teksterne er suppleret med udvalgte flygtningetal. Læs mere på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside: www.flygtning.dk/verdensflygtninge.
Til 8.-10. klasse.

Lærermaterialer

Internet
Oil-for-Food
FN's side om "Olie for mad programmet" i Irak. 

www.un.org/Depts/oip/

Internet
Sanktionerne mod Irak

Iraks FN-missions hjemmeside om følgerne af FN's sanktioner for Iraks befolkning. 
www.iraqi-mission.org/sancnew.htm
. OBS! kan være ude af drift pga. konflikten i Irak.

 

 


Aktuelt emne:
Introduktion
Ideer & materialer:
0.-3.kl. Dilemmaer
4.-10.kl. Billedlæs- ning
4.-10.kl. Årets foto
4.-10.kl. Bag frontlinjen
8.-10.kl. Retssagen