Global undervisning nr. 16 (2003)

Krig

Undervisningsidé til 4.-10. klasse

Årets foto

Formål:
At bruge billedernes stærke følelsesmæssige påvirkning til at få sat ord på tanker og følelser omkring krig.

Tid:
Min. 6 lektioner, og mere for juryens medlemmer.

En klasse, flere parallelklasser eller hele skolens mellemtrin og udskoling laver en udstilling med deres udvalg til Årets Pressefoto, hvorefter en jury vælger vinderfotos. Lærerne deltager på lige fod med eleverne, både som bidragydere og i juryen.

1.
Alle bidrager med hver deres foto fra dagspressen, magasiner, print fra nettet eller kopier fra bøger. Hver deltager leverer sit billede med en billedtekst på max. 20 ord.

2.
Samtlige billeder og billedtekster hænges op på en lang gang eller i et stort lokale inden for kategorier som: krig, børn i krig, demokrati, nødhjælp og international forståelse. Man skal ikke kunne se, hvem der har leveret hvilket foto.

3.
Når alle har haft chance for at se det samlede udvalg, mødes juryen og udvælger de 10 fotos, der kandiderer til prisen. Disse tages ud af den samlede udstilling og hænges op separat. Begrundelsen for valget af hvert enkelt billede hænges op under det pågældende billede, så andre kan læse det.

4.
De deltagende klasser stemmer til slut om, hvilket billede de anbefaler til prisen, og med hvilken begrundelse. Kåringen kan foregå ved et fællesarrangement, hvor begrundelserne for valget bliver læst op eller på anden måde synliggjort. Prisen kunne være det smukt indrammede vinderbillede.

Arbejdet kan desuden lægge op til en årligt tilbagevendende begivenhed, som den lokale presse og forældrene inviteres med til.

Materialer

Internet
Årets pressefotos 2003
viser dette års pressefotos med begrundelser for prisen og baggrund om billederne.

 


Aktuelt emne:
Introduktion
Ideer & materialer:
0.-3.kl. Dilemmaer
4.-10.kl. Billedlæs- ning
4.-10.kl. Årets foto
4.-10.kl. Bag frontlinjen
8.-10.kl. Retssagen