Global undervisning nr. 16 (2003)

Krig

Undervisningsidé 4.-10. klasse

Billedlæsning

Formål:
At bruge billedernes stærke følelsesmæssige påvirkning til at få sat ord på tanker og følelser omkring krig.

Tid:
Min. 8 lektioner alt efter omfanget af hjemmearbejde.

For at have et konkret udgangspunkt for de tanker, børn og unge gør sig om krig og (u)retfærdighed, kan man tage afsæt i de medier, børn skaber deres forestillinger fra. Navnlig billederne, som børn ucensureret er omgivet af i hverdagen, optræder som det allerstærkeste virkemiddel på deres følelser og forestillinger, negative såvel som positive. Samtale om billeder bliver derved et redskab for refleksion over nogle af de begreber, det er svært at forholde sig til, når man vil undervise i fx krig.

1.
Hver elev finder et pressefoto om krig, som påvirker dem og giver dem lyst til at vide mere om historien bag billedet. De kan findes på de store danske dagblades hjemmesider eller i biblioteksbøger om og med pressefotos. De skal medtage billedtekst, artikel eller anden information, der knytter sig til billedet.

2.
Hver enkelt elev uddyber over for klassen, hvilke spørgsmål de har til deres billede. Det er vigtigt, at der er tale om en autentisk dialog, hvor elevernes tanker og følelser kommer til udtryk i en tilstand af tillid, åbenhed og lydhørhed i klassen. Det er forbudt at vurdere eller nedvurdere spørgsmål.

Under den første spontane gennemgang af billedet skriver læreren elevernes udsagn ned, således at de kan tages op undervejs og efter arbejdets afslutning. Det vil vise sig, at langt det meste af det, eleverne ønsker uddybet, rent faktisk vil blive behandlet under forløbet. Eleverne kan hjælpes til at strukturere spørgsmålene og bevidst gøre dem til genstand for fordybelse ved at kategorisere dem inden for rammer, det er muligt at undersøge nærmere i form af generaliseringer og faglighed, suppleret med lærerens erfaringer.

3.
Eleverne arbejder individuelt med at finde svar på deres spørgsmål til deres billeder. Spørgsmålene kan kategoriseres efter nedenstående liste. Det er vigtigt, at læreren hjælper den enkelte med at lægge et realistisk niveau, alt efter den enkeltes formåen og den tid, der er til rådighed. Svarene baserer sig på, hvad eleven selv kan få ud af billedet?

Personernes fortælling:
Hvem kunne billedet forestille? Hvor gammel er personen/personerne? Hvilken familie kunne han/de være opvokset i? Søskende? Hvordan ernærer familien sig? Hvordan fordeler familien arbejdet mellem de forskellige familiemedlemmer?

Miljøet:
Hvor kunne billedet være taget? Hvordan ser der mon ud? Hvordan bor folk der? Hvordan transporterer de sig?

Historien:
Hvad er konfliktens baggrund? Hvordan har man forsøgt at løse den? Hvad har vi brug for at vide om landets/stedets historie for at forstå konflikten?

Filosofiske refleksioner:
Hvorfor er det nødvendigt at leve, som man gør, det pågældende sted? Hvordan mon det er at vokse op under sådanne forhold? Hvordan kan man (over)leve på den måde?

Perspektiviske refleksioner:
Hvorfor interesserer billedet mig? Hvordan kan jeg direkte eller indirekte have part i drengens/personernes historie og liv? Hvem har mon taget billedet? Hvad vil ’fotografen’ fortælle med billedet?

4.
Kategorien Historien kan uddybes, ved at eleverne besvarer spørgsmålene ud fra informationssøgning i relevante materialer.

5.
Eleverne kan afslutte de tanker, opgaven har igangsat, med en skriftlig opgave: "Når jeg bliver voksen, så vil jeg …"

6.
Når arbejdet er færdigt, skal eleverne have lejlighed til at forholde sig til både indholdet og arbejdsprocessen i forløbet. Det får derved den mere overordnede karakter, at eleverne får indblik i flere lag af sig selv:

bulletDet de bliver påvirket af i deres omgivelser og via medierne (inkl. deres egne computerspil).
bulletStærke virkemidler for deres forestillinger, tanker og følelser, fx (presse)billeder eller tv-indslag.
bulletEn bevidsthed om hvordan fortolkning af forestillingerne og det, de bliver sat i gang af, kan gøre det nemmere at tale om noget, det ellers er svært at formulere eller kommunikere.
bulletEn bevidsthed om at andre har den samme slags forestillinger.
bulletEn bevidsthed om at man ved at lære om baggrunden og indholdet kan få større klarhed og derved mindske den usikkerhed eller angst, det er naturligt at have i forhold til uoverskuelige informationer om eller forhold i virkeligheden.

Elevmaterialer

Internet
Another Vietnam
Fotografier fra Vietnamkrigen taget af nordvietnamesiske soldater. Også her er det først og fremmest "positive" fotografier af krig, men æstetikken er en anden. Billedgalleriet ligger på National Geographics hjemmeside. Til 7.-10. klasse.

Internet
The Vietnam War

Fotobaseret fortælling om Vietnamkrigen set fra amerikansk side. Overvægten er meget "flotte" og "fascinerende" "helteagtige" fotografier af amerikanernes krig i Vietnam. Der er nogle få fotografier, der viser krigens bagside. Man kan vælge at se krigsfotografierne til musik! Siden er produceret af den svenske Peter Leuhusen, og fotografierne er taget af den berømte amerikanske krigsfotograf Tim Page.
Til 7.-10. klasse.

 

 


Aktuelt emne:
Introduktion
Ideer & materialer:
0.-3.kl. Dilemmaer
4.-10.kl. Billedlæs- ning
4.-10.kl. Årets foto
4.-10.kl. Bag frontlinjen
8.-10.kl. Retssagen