Global undervisning nr. 27 (2006)

Den internationale dimension: 

Værktøjer

Materialer og links til læreren

(Gæstelærere / Film / Spil)

Bog
Globale dimensioner I
- Interkulturel pædagogik
Af Lisa Klöcker m.fl.
Indeholder baggrundsartikler om den danske skoles rolle i den internationale udviklingsproces. Hvordan tænker børn globalt? Hvilke værdier skal danske børn lære at kende, bruge og værne om? Hvad sker der i sammenstødet mellem danske værdier og andre værdier? Hvad vil det sige at have, eller ikke have, interkulturel kompetence? Til undervisere og studerende ved seminarier.
U-landsorganisationen Ibis og Mellemfolkeligt Samvirke 2000. 139 sider. 68 kr. (DC-nr. 37.1)

Bog
Globale dimensioner II
- Ideer og opgaver til interkulturel undervisning
Af Lisa Klöcker
Indeholder idéer til at udforme de globale dimensioner inden for dansk, sprogfag, geografi og kristendom samt brug af pædagogiske metoder som procesdrama, storyline, forum teater.
U-landsorganisationen Ibis og Mellemfolkeligt Samvirke 2000. 125 sider. 48 kr. (DC-nr. 37.1)

Bog
Skolen i verden
- udvikling af interkulturel kompetence
Red. af Lotte Ærsøe
Erfaringer fra projektet Integration af Interkulturel Kompetence i Læreruddannelsen (ICTT) og anbefalinger til arbejdet med integration af interkulturel kompetence og globale dimensioner i undervisningen. Med litteraturhenvisninger og internetadresser. ICCT er et samarbejde mellem Blaagaard Seminarium, Odense Seminarium, Vordingborg Seminarium, Ålborg Seminarium, Århus Dag- og Aftenseminarium, Statens Pædagogiske Forsøgscenter og U-landsorganisationen Ibis.
ICCT med støtte fra Danida og EU, 2004. 108 sider, ill.
Bogen kan downloades fra www.ibis.dk/butik eller bestilles hos U-landsorganisationen Ibis.
50 kr. - kan købes hos Ibis. (DC-nr. 37.17)

Bog
Klædt på til verden - En håndbog til undervisere om interkulturtel kompetence
Håndbog om interkulturel kompetence, globalisering og den internationale dimension
Af Ellen Farr, Lilian Rohde og Lone Smith
En indføring i hvordan man kan opbygge forskellige kompetencer hos sine elever gennem skoleforløbet. Bogen indeholder pædagogiske kapitler m. måltrin for de enkelte klassetrin, overvejelser ang. skolens samarbejde mellem lærere og med forældre samt tre store øvelsesafsnit til indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen, faglige forløb til naturfag, sprogfag, dansk, religion, historie og geografi.
Bogen udgives i 2008 af Geografforlaget.

Digitale medier
Denmark.dk
Få inspiration til det mangfoldige Danmarksbillede ved at se hvordan det officielle Danmark (Udenrigsministeriet) præsenterer sig over for omverdenen på dette engelsksprogede website.


GÆSTELÆRERE

o3v.dk.
En oplagt måde at se med andres øjne på er at invitere en gæstelærer ud i klassen. Gæstelærerne kan fx være mennesker med en baggrund fra andre lande og kulturer. Levendeord.dk er et elektronisk katalog over foredragsholdere, gæstelærere, udsendte fra danske organisationer, historiefortællere og kunstnere. Bemærk at databasen, som har været vedligeholdt af Mellemfolkeligt Samvirke, ikke længere opdateres.
Bestilling: o3v@o3v.dk eller telefon 86 12 20 78.

Digitale medier.
Una.dk
FN-forbundets Skoletjenestes gæstelærerordning for 3.-6. klasse. Bestilling: skoletjenesten@una.dk eller telefon 35 46 73 73.


 

FILM

Digitale medier
Salaam.dk
Salaam DK viser stærke film, som nuancerer de ofte komplekse problemstillinger der følger med livet i det flerkulturelle samfund og i den globaliserede verden. Salaam DK tilbyder løbende filmforevisninger til skolerne og skaber debat og dialog i forbindelse med disse. På websitet er der materialer til de forskellige film.

Digitale medier
Dfi.dk
Det danske filminstituts hjemmeside, hvor der ligger undervisningsmaterialer til en lang række film om bl.a.interkulturelle forhold, unge og  globale vilkår.

 

SPIL

Flermediale medier 
Tilfældighedernes spil
- børns rettigheder og vilkår
Det er tilfældigt hvor i verden et barn bliver født, og hvilke levevilkår det får. Men uanset om børn vokser op i et udviklingsland eller i Danmark, har de mulighed for selv at spille en rolle for selv at forsøge at ændre deres situation. Til 5.-9. klasse. Indeholder bl.a. diasserie, tegnefilmen “Why” og “Pajuls historie om en børnearbejder, øvelser og rollespil.
Statens Pædagogiske Forsøgscenter (SPF) og Institut for Menneskerettigheder.
Materialet kan købes hos Ungdomsbyen (DC-nr. 30.169)

Flermediale medier 
Menneskerettigheder på spil i Aché
et pædagogisk spil for børn og unge
Red. af Carsten Skjoldborg. Ill. af Claus Deleuran
Brætspil til 8.-10. klasse om menneskerettigheder i u-land e. Spillet foregår i det opdigtede land Aché der har elementer fra såvel Asien og Afrika som fra Sydamerika. Æsken indeholder spilleplade, 6 brikker, terning, kassettebånd, lærervejledning, spilleregler og andet spille- og baggrundsmateriale.
Folkekirkens Nødhjælp 1996.

 

 

Aktuelt emne:
Introduktion

Undervisningsideer:
0.-10. klasse

Materialer og links:
Læreren